E-hälsa

Proaktiva hälsomätningar sedan 2006

E-hälsa möjliggör monitorering av personer med kronisk sjukdom i det egna hemmet. Vår digitala tjänst har fokus på modern teknologi, säkerhet, integritet och tillgänglighet för både användare och brukare. Rekommenderas för patientgrupper med KOL, hjärtsvikt, diabetes, leversvikt, psykisk ohälsa, palliativ vård, graviditet och inom äldreomsorg.


Fördelar för verksamheten

 • Kostnadseffektiv - minimerar antalet sjukhusbesök
 • Effektivisera personalens resurser
 • Ökar övervakningsaktiviteten
 • Möjliggör förebyggande vård
 • Konsoliderad teknisk plattform där all data samlas
 • GDPR säker 
 • Kliniskt testad

Fördelar för individen

 • Bättre hälsa och livskvalitet då patienten kan bo hemma och få  kliniska samråd vid behov
 • Patienten kan rehabiliteras hemma
 • Patienten upplever en bättre kontroll och självständighet trots kronisk sjukdomstillstånd
 • Bättre och snabbare behandling då tillgången till data är bättre sammanställd

Data i realtid

Data i realtid

Hjälp i vardagen

Hjälp i vardagen

Minimera antalet sjukhusvistelser

Minimera antalet sjukhusvistelser

Sänkta kostnader

Sänkta kostnader


Så fungerar e-hälsa

Patienten kommunicerar enkelt med vårdpersonalen via dator, platta eller telefon. Med individuellt anpassad utrustning som spirometer, mätare för hjärtfrekvens, temperatur, blodtryck, vikt, blodglukos, EKG samt koagulering monitorerar patienten sig själv i det egna hemmet. Utrustningen används också som kommunikationsverktyg för vård och patient emellan. Patientens data registreras, skickas, bearbetas och presenteras så att sjukvårdens resurser kan användas på bästa möjliga sätt och ge bästa tänkbara vård. 


Engagemang och kunskap om egen hälsa

För patienten medför tekniken ett hälsosammare liv med bättre övervakning och snabbare kliniska samråd om det behövs. Patienten kan vara kroniskt sjuk och vara hemma, utan att behöva åka till och från sjukhus för att göra mätningar. Patienter upplever bättre kontroll över sitt liv med en ökad livskvalitet trots ett kroniskt sjukdomstillstånd.


Utvecklad tillsammans med läkare och sjuksköterskor i Kanada och Danmark

Tunstall har tillsammans med läkare och sjuksköterskor i Kanada och Danmark utvecklat den digitala tjänsten för e-hälsa som möjliggör monitorering av flera kroniska sjukdomstillstånd på distans. 


Över 80 000

Över 80 000

virtuella konsultationer

Över 50 000

Över 50 000

mätningar i realtid årligen

Över 7 000

Över 7 000

patienter i behandling


Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer