Tunstall Connected 2020

Mötesplatsen för dig som arbetar inom vård och omsorg.


Hur skapar vi framtidens äldreomsorg?

okt 21, 2020

Den 21 oktober arrangerar vi Tunstall Connected – mötesplatsen för dig som arbetar inom vård och omsorg. Årets tema är digitalisering
och dess möjligheter att skapa en effektivare och tryggare äldreomsorg.

Delta i diskussion om vad äldreomsorg egentligen är, hur vi kan öka kunskapen om åldrandet och det stöd som behövs för att göra nytta för våra äldre och kroniskt sjuka. Bland annat kommer Peter Larsson ge sin syn på teknikens möjligheter.

Under dagen kommer vi också dela ut Tunstall Award - till en vårdgivare som gör skillnad för människor i behov av vård och omsorg. 2019 gick priset till Hammarö kommun för deras starka insats med att digitalisera vård och omsorg.


Program 21 oktober

Programmet uppdateras löpande.

 

09:00 Öppningsanförande

Vi har en gemensam öppning fram till kl. 09:15

Moderator är Johanna Thulesius, Nordisk marknadschef, tillsammans med Johan Lenander, Vice VD Tunstall AB. 

Keynote – Vad är äldreomsorg – Egentligen?

Hur kan vi nyttja digitala lösningar inom äldreomsorgen på ett bättre sätt? Vi ser stora möjligheter med ny teknik men för att den ska komma till sin rätt krävs en förståelse för vad äldreomsorg egentligen är och det krävs ledarskap och engagemang.

Peter Larsson, Tidigare regeringens särskilda utredare av välfärdsteknik i äldreomsorgen och seniorrådgivare Sveriges Ingenjörer

Hur fungerar välfärdsteknologi i verksamheter för vård och omsorg?

Hur kan välfärdsteknik och digitala lösningar effektivisera en verksamhet? En kommun berättar hur implementering av välfärdsteknologi sparar resurser, ökar trygghet och säkerhet för både personal och brukare under Covid 19.

Mer information kommer.

10:40 Paus för förmiddagsfika

 

Hur kan framtidens välfärdsteknologi bli prediktiv, vad innebär det för samhället och människor i behov av vård och omsorg?

Hur kan vi med teknikens hjälp förutse människors hälsa och behov av vårdinsatser. Vilka lösningar och tjänster utvecklas globalt?

Kristoffer Axelsson, CCO Tunstall Healthcare Group Ltd. och Niklas Rosander, Utvecklingschef Tunstall Nordic AB

E-hälsa – ett effektivt komplement till vård och omsorg (eng)

Ett globalt perspektiv på monitorering av kroniskt sjuka på distans. Hur fungerar det och vilka vinster finns för samhället och för individen

Mads Wojtynka, Global Proposition Director, Tunstall Connected Healthcare

Hur används välfärdsteknologi i en svensk kommun?

Konkreta exempel på vilka effekter av digitalisering inneburit. En kommun berättar

Mer information kommer.

12:00 Paus för lunch

 

Hur fungerar välfärdsteknologi ute i verksamheterna?

Hur kan välfärdsteknik och digitala lösningar effektiviserar verksamheterna. En kommun berättar hur deras verksamhet fungerar.

Mer information kommer.

Paneldiskussion

Hur kan vi använda välfärdsteknologi inom vård och omsorg för att skapa en effektiv, trygg och säker äldreomsorg i framtiden? Vilket ansvar har verksamhetsansvariga, politiker, leverantörer och hur kan vi samverka för att skapa en äldreomsorg i världsklass?

Frederick Lind, Mia Hernell Blomquist, Marianne Bansell, Peter Larsson

14:20 Paus för eftermiddagsfika 

 

Prisutdelning Tunstall Award 2020

Tunstall Award delas ut till en vårdgivare som gör skillnad för människor i behov av vård och omsorg. 

 
Integrering TES - TimeCare

Integrationen mellan TES och TimeCare effektiviserar arbetsflödet i verksamheterna. Vilka är fördelarna och vad är nytt i den nya versionen?

Frederick Lind, Commercial Director, TimeCare & Marianne Bansell, Product Manager, Tunstall AB

Keynote – Interaktionen mellan människa och teknik

Amy Loutfi har lång erfarenhet av forskning inom AI, både inom vård och omsorg och andra tillämpningar med betoning på tolkning av sensordata.

Amy Loutfi, professor inom informationsteknologi, Örebro universitet

16:00 Konferensen avslutas

Anmälan

I år genomför vi konferensen digitalt. Det går också att delta på plats i Malmö, där vi har ett begränsat antal platser. Först till kvarn!

Tid: 21 oktober 2020, kl 9:00-16:00
Plats: Webbsänds
Ort: Malmö
Kostnad: 995:- ex. moms.
Sista anmälningsdag: 19 oktober 2020

Information
Har ni frågor kontakta oss på kampanj@tunstall.se 

Varmt välkomna!


Anmäl dig här till Tunstall Connected 2020

Anmälan

En tillbakablick på Tunstall Connected 2019

Fokus på förra årets event var på framtidens utmaningar inom vård och omsorg. Där vi även delade ut vårt första Tunstall Award till Hammarö kommun. Se filmen nedan från förra årets Tunstall Connected.


tunstall-connected-2019-awardwinner.png

Vinnarna av Tunstall Award 2019, Hammarö kommun

tunstall-connected-2019-robotAnna.png

Extern föreläsare 2019, Anna Frankzen Starrin, Trendanalytiker och innovationskonsult.