Teknikskifte möjliggör transformation av existerande lösningar inom vård och omsorg till moderna och mer hållbara ekosystem. Många faktorer talar för nödvändigheten av att använda sig av teknik inom välfärden. Joakim Edlundh, upphandlingsstöd och produktspecialist berättar om detta och delar några tips vid upphandlingar för särskilda boenden.Framtidssäkert särskilt boende med modernt och hållbart ekosystem

apr 18, 2023

 – Vi är mitt uppe i ett teknikskifte som möjliggör transformation av existerande lösningar till moderna och mer hållbara ekosystem inom vård och omsorg. Det finns många faktorer som talar för nödvändigheten av att använda sig av teknik inom välfärden, säger Joakim Edlundh, upphandlingsstöd och produktspecialist på Tunstall.

Övergången från 2G/3G-nät till 4G/5G är ett faktum men också att det behövs effektivare sätt att möjliggöra trygg och säker omsorg för allt fler äldre samtidigt som det blir svårare att hitta personal i samma takt. Här spelar tekniken en viktig roll, men det behöver underlättas för vårdgivare att införa trygghetsskapande teknik.

 – Tuncore möjliggör för användare att ha ett system i molnet i stället för fysiska servrar som finns på plats hos kunden. Fördelen med att gå över från ett traditionellt internsystem till en mer modern plattform är att mycket att utföras på distans, som exempelvis:

  • uppgradering för att säkerställa att den senaste mjukvaran är tillgänglig eller aktiverad
  • enklare serviceärenden och support
  • tillgång till andra tjänster och applikationer som enkelt byggs på systemet i moduler.

Den stora skillnaden mellan traditionella internsystemlösningar och Tuncore är att i Tuncore kan personalen hantera lås och larm på ett smidigt och enkelt sätt i en app i telefonen. Man kan även koppla på tjänsten digital tillsyn.

– Mitt tips är att se över möjligheten av en transformation av existerande lösningar till ett mer heltäckande system för särskilda boenden. Det sparar både tid och pengar för vårdgivaren och skapar förutsättningar för en effektivare larmhantering. Om en upphandling är nödvändig är man så klart välkommen att kontakta oss för en konsultation.

Tips! Att tänka på vid upphandling av trygghetsskapande teknik för särskilda boenden:

  • Utgå ifrån vilka mål som ni önskar uppfylla med den trygghetsskapande tekniken och kravställ övergripande funktioner för detta, inte specifika lösningar.
  • Gör undersökningar och efterforskningar efter goda exempel hos andra kommuner där den trygghetsskapande tekniken verkligen ger resultat – nya och spännande lösningar i all ära men blev det verkligen en kostnadseffektiv och ändamålsenlig funktion för båda användare och brukare till slut?
  • Säkerställ en balans mellan obligatoriska krav och krav som ger mervärde (ofta kallat bör-krav). Om för många detaljerade obligatoriskt krav tas med ökar risken att leverantörer gör ett kostnadspåslag eller inte lämnar in. Bästa vägen fram är att i god tid skicka upphandlingen på extern remiss för att samla in synpunkter från leverantörerna.
  • Säkerställ en balans i uppställda SLA-villkor – utgå ifrån en enkel basnivå och begär kompletterande uppgifter om vilka utökade nivåer på tillgänglighet, svarstider och inställelsetider som leverantörerna kan leverera. Vi har sett alltför många upphandlingar med onormalt höga krav vilket skapar mycket dyra anbud.

Vill du vet mer?

Joakim.Edlundh@tunstall.com

0735-93 58 23

Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer