• Hem
  • Insikter
  • Hur ska man kommunicera med en person drabbad av demens

Hur ska man kommunicera med en person drabbad av demens
När sjukdomen fortskrider förlorar personen språkfunktionen och kommunikationen med dem blir komplicerad. Låt oss titta på några tips för att förbättra kommunikationen med personen med demens: 

  • Tala långsamt och tydligt. Ge tid att svara, avbryt inte. 
  • Ställ dig framför personen för att prata med dem, så att de har tid att se och känna igen dig.
  • Använd enkla ord, korta fraser och ett milt och lugnt tonfall. Var uppmärksam på deras oro, även om det är svårt att förstå. Motivera dem att uttrycka sig.
  • Minska distraktioner och ljud, till exempel tv och radio.
  • Om de inte förstår dig, upprepa informationen så många gånger som behövs. 
  • Behandla dem med värdighet och respekt. Behandla dem inte på ett barnsligt eller auktoritärt sätt.

Prata inte om dem som om de inte är närvarande. De kanske inte förstår vad du säger, men de förstår att du pratar om dem. 


Insikter

Läs mer

När min man fick demens

Läs mer

Hur man lever med en person som drabbats av demens

Läs mer