Ordinärt boende

Även äldre ska kunna känna sig

trygga i det egna hemmet. 

 


Helhetsleverantören med människan i centrum

Vår välfärdsteknologi gör att äldre och kroniskt sjuka i allt större omfattning kan bo kvar hemma, i en miljö som för de flesta innebär trivsel, trygghet och hög livskvalitet.

Våra trygghetslarm är utvecklade med utgångspunkt från brukarens behov av trygghet och passar in i alla hemmiljöer med hänsyn till funktion, storlek och form. De har en enkel design, med ett fåtal stora knappar där det tydligt framgår hur man larmar.


Säker kommunikation

Trygghetstelefonen ger brukaren trygghet i det egna hemmet. Kommunikationen med vårdpersonalen är inte längre än ett knapptryck bort. För att säkerställa att systemet fungerar har trygghetstelefonen inbyggda funktioner såsom provlarm och batterilarm. 

Trygghetscentral

Det är möjligt att koppla Tunstalls trygghetstelefon till vilken trygghetscentral som helst, oberoende av vilket protokoll trygghetscentralen föredrar att använda.

Flexibilitet med tillbehör

Vi vet att alla är unika och därför är våra lösningar flexibla och skalbara. Vi har en mängd olika tillbehör som kan kopplas till trygghetstelefonen och därmed skapa den rätta tjänsten för brukaren.

Tillbehören är enkla och kostnadseffektiva att installera.


Larmsändare TX4

Effektiv aktivering av larm. Larmsändaren är en larmknapp som bärs på handleden eller runt halsen.

Läs mer

TES-plattform

Ett integrerat system för optimal schemaplanering och insatsregistrering som ger optimalt stöd i vårdpersonalens arbete.

Läs mer