Vård & Omsorg

Lösningar inom Vård & Omsorg

Tunstall är världsledande inom välfärdsteknologi sedan 60 år tillbaka och kontinuerligt anpassat och utvecklat erbjudandet till en värld i förändring. Våra uppkopplade lösningar stödjer och förbättrar människors liv i alla stadier av vård- och omsorgsbehov.


Ordinärt boende

Läs mer

Särskilt boende

Läs mer

Vi förstår framtidens utmaningar inom Vård & Omsorg

 Behovet av vård och omsorg varierar beroende på människors livssituation, kroniska sjukdomar eller oförutsedda händelser i livet.

Alla våra lösningar bidrar till en ökad effektivitet och förbättrar anpassningen av vården oberoende av miljöer. Genom den data våra lösningar genererar kan vården bli proaktiv och förebyggande till exempel för fallhantering, medicinsk övervakning och digital tillsyn. 

Vi stödjer följande verksamhetsområden: 

Samhälls-   engagemang

Samhälls- engagemang

Tillsyn & Trygghetscentral

Tillsyn & Trygghetscentral

Stöd i Vårdplanering

Stöd i Vårdplanering

Egenvård & Välbefinnande

Egenvård & Välbefinnande

Aktiviteter i Vardagen

Aktiviteter i Vardagen

Administration

Administration


Personcentrerad Vård

Tack vare våra tjänster kan användare leva ett självständigt liv på den plats de själva väljer - hemma eller tillsammans med andra. Vi erbjuder många individanpassade lösningar från falldetektorer eller sängsensorer till kompletta trådlösa system. Vår Smarthub för ordinärt boende kan kopplas till vår larmcentral och larma. Alla våra lösningar är enkla att installera och uppgradera med ny funktionalitet och kan användas var som helst.

Förändra den individanpassade vården

För att kunna leverera framtidens vård och omsorg är det tydligt att nuvarande modeller av tjänster behöver utvecklas för att möta ständigt föränderliga krav. Våra lösningar är skräddarsydda och ger individen möjlighet att leva självständigt hemma så länge som möjligt med lämplig nivå av vård och stöd. 

Tunstalls stora erfarenhet inom hälsa, vård och omsorg i kombination med branchledande position inom digital välfärdsteknologi är det möjligt för oss att stödja individen oberoende av vårdbehov. Då vårdbehovet fortsätter att öka, söker vi kontinuerligt nya sätt att arbeta för att erbjuda lösningar som är trygga, säkra och effektiva.


 • Patientstöd & Egen vård

  Patientstöd & Egen vård

 • Stöd Familj & Närstående

  Stöd Familj & Närstående

 • Effektivitet

  Effektivitet

 • Proaktivitet

  Proaktivitet

 • Minskad Vårdkostnad

  Minskad Vårdkostnad