Digital Tillsyn

Tillsyn med trygghetskamera 24h om dygnet

Digital tillsyn möjliggör en bättre omsorg, sömn och känsla av integritet vilket leder till ökad självständighet för brukaren, en bättre arbetsmiljö för personalen med mer tid att fokusera på rätt saker samt lägre totalkostnader.

Vad är digital tillsyn?

Digital tillsyn är ett tryggt, diskret och säkert tillsynssätt, vid alla de tillfällen då individen inte behöver en fysisk utförare på plats. Tjänsten erbjuder säker, tyst och frekvent tillsyn som utförs antingen på planerade tider eller vid larm. Tjänsten möjliggör, för individen med beviljad tillsyn, att tryggt och ostört bo kvar längre i den egna bostaden. Det är dessutom ett miljövänligt alternativ då behovet för fysiska behov minskar. 

Hur fungerar digital tillsyn?

Digital tillsyn består av tillsyn på distans av registerkontrollerad vårdutbildad personal som är personligt inloggad i tillsynstjänstens system. Den digitala tillsynen är en c:a 20 sekunders tillsyn samt analys som görs utifrån givna tider som schemalagts av beställaren. Skulle individen inte vara på plats och synlig görs en uppföljningstillsyn 15 min senare eller enligt bestämt intervall från beställaren. Skulle individen fortfarande inte vara på plats kontaktas kundens personal. Varje tillsyn dokumenteras på likvärdigt sätt som en fysisk tillsyn hos individen


sigtuna-kommun_Digital tillsyn.png

Tillsyn med kamera gör stor skillnad i Sigtuna kommun

"Kamera har verkligen gjort skillnad för de äldre och kroniskt sjuka då lösningen skapar trygghet både dag och natt. I samverkan med brukaren kommer vi överens om att ersätta den fysiska tillsynen om natten med tillsyn via kamera. Genom att använda tillsyn via kamera störs inte brukaren på natten. Besöken nattetid har ibland gjort att brukaren blivit väckt och haft svårt att komma till ro igen. Nu kan vi enkelt titta till brukaren på överenskommen tid, utifrån individuella behov på avstånd via en skärm och undvika att störa."

Lena Bjuhr Erngren, Kvalitetschef & Verksamhetschef för äldreomsorg i Sigtuna Kommun

Se hur Sigtuna kommun arbetar med Digital Tillsyn  


Vill du veta mer om Digital Tillsyn?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig! 


Digital tillsyn enskilt boende

Digital tillsyn särskilt boende


Fördelar med digital tillsyn

Bättre sömn

Bättre sömn

Brukaren kan sova ostört då kameratillsynen kompletterar, eller ersätter, den fysiska nattillsynen.

Bättre för integriteten

Bättre för integriteten

Upplevs som mindre integritetskränkande än den fysiska tillsynen.

Bättre omsorg

Bättre omsorg

Större mått av säkerhet och trygghet för den enskilde under förutsättning att de har tilldelats rätt målgrupper och för rätt ändamål. 

Bättre arbetsmiljö

Bättre arbetsmiljö

Färre rutinmässiga tillsynsbesök med ofta långa biltransporter för att konstatera att personer ligger och sover.

Bättre för miljön

Bättre för miljön

En minimering av bilfärdande från plats till plats och sköts istället digitalt vilket avseevärt minskar miljöpåverkan.

Bättre ekonomiskt

Bättre ekonomiskt

Tidseffektivt, inga resekostnader med en dedikerad larmpersonal som gör tillsynen digitalt istället för fysiskt.


Trygghetsskapande teknik gör det möjligt att utföra tillsyn på distans

Läs mer

Trygghetscentral

Vår trygghetscentral erbjuder tillsyn dygnet runt - årets alla dagar. Trygghetscentralen tar emot samtal från 160 kommuner och har totalt 84 000 anslutningar.

Läs mer