Digital Tillsyn

Tillsyn med trygghetskamera 24h om dygnet

Digital tillsyn möjliggör en bättre omsorg, sömn och känsla av integritet vilket leder till ökad självständighet för brukaren, en bättre arbetsmiljö för personalen med mer tid att fokusera på rätt saker samt lägre totalkostnader.

Vad är digital tillsyn?

Digital tillsyn är ett tryggt, diskret och säkert tillsynssätt, vid alla de tillfällen då individen inte behöver en fysisk utförare på plats. Tjänsten erbjuder säker, tyst och frekvent tillsyn som utförs antingen på planerade tider eller vid larm. Tjänsten möjliggör, för individen med beviljad tillsyn, att tryggt och ostört bo kvar längre i den egna bostaden. Det är dessutom ett miljövänligt alternativ då behovet för fysiska behov minskar. 

Hur fungerar digital tillsyn?

Digital tillsyn består av tillsyn på distans av registerkontrollerad vårdutbildad personal som är personligt inloggad i tillsynstjänstens system. För att utföra tillsynen installeras en eller flera speciellt anpassade kameror i brukarens hem. Kameran har möjlighet till avpersonifiering, vilket innebär att när ett ansikte upptäcks av kameran så lägger den automatiskt på ett filter.

Digital tillsyn kan utföras såväl på natten som på dagen, och är en c:a 20 sekunders tillsyn samt analys som görs utifrån givna tider som schemalagts av beställaren. Skulle individen inte vara på plats och synlig görs en uppföljningstillsyn 15 min senare eller enligt bestämt intervall från beställaren. Skulle individen fortfarande inte vara på plats kontaktas kundens personal. Varje tillsyn dokumenteras på likvärdigt sätt som en fysisk tillsyn hos individen.

Säkerhetsnivån på Tunstalls tjänst är mycket hög. Endast behöriga användare har tillgång till kameraåtkomst. Ingen inspelning sker och tillsyn sker endast om man har kommit överens
om detta på förhand. All tillsyn loggas med tidpunkt och vem som utförde tillsynen. Tillsyn kan planeras så att personal får en påminnelse om att en tillsyn ska utföras. Ingen video sparas och all kommunikation krypteras

Vem har nytta av tjänsten?

Digital tillsyn kan användas på både ordinärt boende och särskilt boende. På ordinärt boende gör digital tillsyn det möjligt för brukare med beviljad tillsyn att tryggt och ostört bo kvar längre i den egna bostaden. På särskilt boende gör digital tillsyn det möjligt för brukaren att få tysta tillsyner, flera gånger per dygn, såväl planerat som vid larm.


Viktoria Fogelin 1280x800.png

Motala kommun ökade kvaliteten hos brukarna med Digital Tillsyn

I Motala kommun var det en utmaning i att få resurser att räcka till för att möta ett växande behov inom vård och omsorg. För hemtjänstpersonal i Motala kommun kunde fysiska besök innebära långa restider och försvåra planering av personalresurser. Efter införandet av tillsyn på distans via en kamera upplever man att digital tillsyn har förbättrat arbetsmiljön, resursplaneringen blivit lättare och personalen nu kan prioritera att vara där deras varma omhändertagande händer behövs som mest.

- Vi gör uppföljningar av beslutet och ser att brukarna är nöjda. Vi har ingen som avslutat sin kamera för att den inte varit nöjd. Digital tillsyn underlättar mycket för våra verksamheter. Vi ser en ökad kvalitet hos personalen som kan vara på andra ställen där behovet är större och det har gjort skillnad för verksamheten, men framför allt ser vi skillnad i kvaliteten hos brukaren.

Viktoria Fogelin, Systemförvaltare på Socialförvaltningen i Motala kommun

Se hur Motala kommun arbetar med Digital Tillsyn

sigtuna-kommun_Digital tillsyn.png

Tillsyn med kamera gör stor skillnad i Sigtuna kommun

- Kamera har verkligen gjort skillnad för de äldre och kroniskt sjuka då lösningen skapar trygghet både dag och natt. I samverkan med brukaren kommer vi överens om att ersätta den fysiska tillsynen om natten med tillsyn via kamera. Genom att använda tillsyn via kamera störs inte brukaren på natten. Besöken nattetid har ibland gjort att brukaren blivit väckt och haft svårt att komma till ro igen. Nu kan vi enkelt titta till brukaren på överenskommen tid, utifrån individuella behov på avstånd via en skärm och undvika att störa.

Lena Bjuhr Erngren, Kvalitetschef & Verksamhetschef för äldreomsorg i Sigtuna Kommun

Se hur Sigtuna kommun arbetar med Digital Tillsyn  


Vill du veta mer om Digital Tillsyn?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig! 


Digital tillsyn enskilt boende

Digital tillsyn särskilt boende


Fördelar med digital tillsyn

Bättre sömn

Bättre sömn

Brukaren kan sova ostört då kameratillsynen kompletterar, eller ersätter, den fysiska nattillsynen.

Bättre för integriteten

Bättre för integriteten

Upplevs som mindre integritetskränkande än den fysiska tillsynen.

Bättre omsorg

Bättre omsorg

Större mått av säkerhet och trygghet för den enskilde under förutsättning att de har tilldelats rätt målgrupper och för rätt ändamål. 

Bättre arbetsmiljö

Bättre arbetsmiljö

Färre rutinmässiga tillsynsbesök med ofta långa biltransporter för att konstatera att personer ligger och sover.

Bättre för miljön

Bättre för miljön

En minimering av bilfärdande från plats till plats och sköts istället digitalt vilket avseevärt minskar miljöpåverkan.

Bättre ekonomiskt

Bättre ekonomiskt

Tidseffektivt, inga resekostnader med en dedikerad larmpersonal som gör tillsynen digitalt istället för fysiskt.


Trygghetsskapande teknik gör det möjligt att utföra tillsyn på distans

Läs mer

Trygghetscentral

Vår trygghetscentral erbjuder tillsyn dygnet runt - årets alla dagar. Trygghetscentralen tar emot samtal från 160 kommuner och har totalt 84 000 anslutningar.

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer