Tjänster

Våra tjänster förändrar vård och omsorg

Att utforma och leverera tjänster som ger stöd till utsatta individer och de som har svåra hälsoförhållanden är en utmaning. På Tunstall spenderar vi mycket tid på att förstå organisationer och användares krav för att utforma lämplig teknik, plattformar och tjänster för bästa tänkbara och individanpassade leverans av vård- och hälsoprodukter.

Våra tjänster börjar med den marknadsledande mjukvaruportföljen som levereras via en SaaS-plattform, till en helt outsourcad tjänstemodell, där vi erbjuder högutbildade team för att hantera vårdleverans från ax till limpa från 15 larmcentraler världen över. För ett växande antal kunder erbjuder vi också omvårdnadsteam och första linjens svarstjänst för att leverera omvårdnad direkt till individer som bor hemma.


Vi utvecklar framtidens tjänster inom välfärdsteknologi

På Tunstall spenderar vi tid på att förstå både verksamheters och användares behov då vi utvecklar framtidens tjänster och plattformar inom välfärdsteknologi.  Målet är att kunna optimera och skräddarsy leveranser av vård- och hälsoprodukter utifrån marknadens behov.

Marknadsledande 

Vi tillhandahåller en marknadsledande portfölj av digitala tjänster, levererad via en SaaS-plattform eller en helt outsourcad servicemodell, där våra medarbetare hanterar helhetsleveranser från våra 15 trygghetscentraler världen över.


Trygghetscentral

Vår Trygghetscentral erbjuder tillsyn dygnet runt - årets alla dagar. Trygghetscentralen tar emot samtal från 160 kommuner och har totalt 84 000 anslutningar.

Läs mer

TES-plattform

Ett integrerat system för optimal schemaplanering och insatsregistrering som ger optimalt stöd i vårdpersonalens arbete.

Läs mer

Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer