Insikter om demens

Var tredje sekund diagnostiseras en person med någon form av demens. Personer med demens, deras vårdgivare och vårdgivare hittar användbar information och praktiska råd i det här avsnittet.
 

 


På Tunstall brinner vi för teknik och hur den kan hjälpa människor med vård- och omsorgsbehov att leva ett fullvärdigt liv. 

När du har läst den här korta introduktionen nedan kommer ytterligare 14 personer att ha diagnostiserats med demens. Det är därför ett fokus på denna livsförändrande sjukdom är viktigt.

Demens är termen som används för en samling symtom som orsakas av störningar som påverkar hjärnan, påverkar minne, tänkande, beteende och känslor. Vi vill dela kunskap om dessa komplexa neurologiska tillstånd för att stärka individer, familjer och vårdgivare. Vi vill också lyfta fram teknikens roll för att tillhandahålla en holistisk vårdstrategi för personer med demens.