• Home
  • Företagspolicy

Företagspolicy

 

Quality policy

Tunstall will strive to deliver world leading technology and services to meet the health and care needs of people today and in the future, in a world where people have the freedom to live their life to the full in a place of their choice

  • Tunstall Nordic is committed consistently to meet our customer´s need and expectation on product / service quality and performance, by following applicable laws, at optimal cost, through competent human resource and continuous improvements of system and processes 
  • Satisfy our customers' demands and requests for safe and accurate deliveries under contract
  • Continuously develop ourselves both technically and personally as part of our ongoing quality work
  • Continually develop the business and technology based on customer needs - where we give all customers a serious, personal and professional response
  • Follow internal and external requirements and applicable legislation

Environmental policy

 Tunstall is an environmentally active partner and service provider that systematically contributes to a long-term economic and environmentally sustainable development. 

The management motivates employees so that environmental work is continually improved and so that a higher environmental performance is achieved continuously. This is also done by following internal and external requirements and applicable legislation.

Tunstall strive to deliver products and solutions that are environmentally friendly; by a reduced consumption of raw materials, recycling/re-purposing products and by using energy as efficiently from an environmental point of view. Our most significant product suppliers and service providers are also certified according to ISO 14001.

Batteries used in Tunstall's products are all of the approved type and our packaging materials for safety products have the maximum amount of recycled paper.
We recycle batteries and IT equipment and we hire transports who hold transport permits for hazardous waste
Tunstall utilizes new technologies for online communication in order to reduce the need for traveling. 

The management motivates employees so that environmental work is continually improved and so that a higher environmental performance is achieved continuously. This is also done by following internal and external requirements and applicable legislation. 

We undertake to comply with laws and requirements, prevent pollution, protect the environment and prevent ill health and accidents and constantly develop our management system

Quality products means longevity, one of the most important aspects of environmental and resource reduction!

Miljöpolicy

Tunstall är en miljöaktiv partner och tjänsteleverantör som systematiskt bidrar till en långsiktig ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling.

Ledningen motiverar medarbetarna så att miljöarbetet kontinuerligt förbättras och så att en högre miljöprestanda uppnås kontinuerligt. Detta görs också genom att följa interna och externa krav och tillämplig lagstiftning.

Tunstall strävar efter att leverera produkter och lösningar som är miljövänliga; genom minskad konsumtion av råvaror, återvinning och återanvändning av produkter och genom att använda energi effektivt ur miljösynpunkt. Våra viktigaste produktleverantörer och tjänsteleverantörer är också certifierade enligt ISO 14001.

Batterier som används i Tunstalls produkter är av godkänd sort och våra förpackningsmaterial för säkerhetsprodukter har maximal mängd återvunnet papper.
Vi återvinner batterier och IT-utrustning och vi anställer transporter som har transporttillstånd för farligt avfall
Tunstall använder ny teknik för online kommunikation för att minska behovet av resande.

Ledningen motiverar medarbetarna så att miljöarbetet kontinuerligt förbättras och så att en högre miljöprestanda uppnås kontinuerligt. Detta görs också genom att följa interna och externa krav och tillämplig lagstiftning.

Vi åtar oss att följa lagar och krav, förhindra förorening, skydda miljön och förebygga ohälsa och olyckor och ständigt utveckla vårt ledningssystem

Kvalitetsprodukter innebär livslängd, en av de viktigaste aspekterna av miljö- och resursreducering!

Integritetspolicy

Tunstall Healthcare Group ("Tunstall" eller "Company") är engagerad i att skydda integriteten och säkerheten i din personliga information. Detta sekretessmeddelande beskriver hur Tunstall använder och skyddar all information som du ger Tunstall när du använder den här webbplatsen, i enlighet med GDPR: s allmänna databeskrivningsföreskrifter. Det hänvisar även om tillämpligt till dataskyddslagen 2018 ("DPA18").

Tunstall har åtagit sig att se till att din integritet är skyddad. Skulle vi be dig tillhandahålla viss information som du kan identifiera när du använder den här webbplatsen kan du vara säker på att den endast kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Under GDPR är Tunstall en datakontrollör och processor. Det innebär att vi är ansvariga för att bestämma hur vi håller och använder personlig information om dig. Vi är skyldiga enligt lagen om uppgiftsskydd att meddela dig informationen i denna sekretesspolicy.

Tunstall kan ändra denna policy från tid till annan genom att uppdatera den här sidan. Du bör kolla denna sida från tid till annan för att se till att du är nöjd med eventuella förändringar. Denna policy gäller från och med maj 2018.

Omfattning av detta meddelande
Det generiska innehållet i detta meddelande gäller för alla delar av Tunstall-koncernen internationellt, med undantag för något område där omfattningen av GDPR inte är relevant.

Detta meddelande gäller för alla kunder och besökare på denna webbplats.

Vad vi samlar in

Vi får samla in följande information:

Namn, Jobbtitel, Adress, Kontaktinformation inklusive e-postadress, Demografisk information, t.ex. postnummer, preferenser och intressen, Övriga uppgifter som är relevanta för kundundersökningar och / eller erbjudanden

Hur din information kommer att användas

Vi använder endast de uppgifter som du delar med oss ​​för att förstå dina behov och ge dig en bättre service, och särskilt av följande skäl:

Intern registrering.

Vi kan använda informationen för att förbättra våra produkter och tjänster
Vi kan regelbundet skicka marknadsföringsemail om nya produkter, specialerbjudanden eller annan information som vi tycker att du kan hitta intressanta med hjälp av den e-postadress du har angett.
Från tid till annan kan vi också använda din information för att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål. Vi kan kontakta dig via e-post, telefon, fax eller mail. Vi kan använda informationen för att anpassa webbplatsen enligt dina intressen.

Dina rättigheter

Enligt Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen 2018 (DPA18) har du ett antal rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt att:

a) informeras om vad vi gör med dina uppgifter

Genom detta meddelande (och liknande meddelanden) förklarar vi på ett enkelt språk vad vi ska använda de uppgifter som samlats in från dig och om dig, för. Detta är känt som ett "Fair Processing Notice".
Vi använder de uppgifter vi håller på dig för att förstå dina behov och ge dig en bättre tjänst (se hur din information kommer att användas).

b) se vilka data vi håller på dig

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi håller på dig och bekräftar att vi behandlar det. Detta kommer att ges till dig på begäran, inom en månad, gratis. Om du vill ha en kopia av den information som finns på dig, skriv till Tunstall Healthcare Group Ltd, Whitley Lodge, Whitley Bridge, Yorkshire, DN14 0HR eller email: enquiries@tunstall.com.

c) korrigera dina uppgifter om det är felaktigt

Vi har en skyldighet att se till att de uppgifter vi håller på är korrekt. För detta ändamål kan vi regelbundet be dig att bekräfta vissa detaljer, till exempel telefonnummer, adress etc. Om du tror att all information vi håller på dig är felaktig eller ofullständig, skriv till eller maila oss så snart som möjligt , vid ovanstående adress. Vi kommer omedelbart att korrigera information som visat sig vara felaktig.
Under vissa omständigheter kan en självbetjäningsportal tillhandahållas för att du ska få tillgång till din information och uppdatera din information.
Vi måste slutföra några korrigeringar inom en månad och debiterar inte dig för detta.
Dessutom informerar vi alla tredje parter som vi har delat med dig av data om att en rättelse krävs och informerar dig vem de tredje parterna är.

d) radera dina data under vissa omständigheter

Om data inte krävs för bearbetning, eller där du återkallar samtycke eller motsätter dig bearbetning där det inte finns någon berättigad anledning till oss att hålla data, kan du begära att uppgifterna raderas.
Du kan "begära att personuppgifter raderas" genom att skriva till Tunstall Healthcare Group Ltd, Whitley Lodge, Whitley Bridge, Yorkshire, DN14 0HR eller genom att maila: enquiries@tunstall.com.
Detta är inte en absolut rättighet. Där vi är skyldiga att behålla uppgifterna av en laglig orsak (vanligtvis där det har funnits ett kontraktsavtal och information måste behållas för att följa skattelagar), kommer vi att avslå begäran om att radera data och förklara våra skäl.
Där vi kan acceptera din begäran om radering raderas de aktuella uppgifterna inom en månad.

 

Till Certifieringar