• Hem
 • Företagspolicy

Företagspolicy

Tunstall Nordic Quality Management Policy

Tunstall Nordics QMS Policy summarizes the essential components of our Quality Management System. We believe quality management is important to ensure compliance to, internal and external requirements, as well for ensuring brand value and recognition.

We commit to ensure that the quality policy is reviewed annually, distributed internally, and available for required third parties and stakeholders on the web.

The main components of the QMS are:

Customer Focus

Working with customers and customer feedback to ensure that products, services and operations always are up for review to ensure that we meet customer and market demand requirements.

Goals and Measurements

We will set clear quality goals, measure our performance in key activities, and use the data collected to make informed and effective decisions on how to improve our processes.

A Quality Mindset

Creating a quality mind-set with the objective of developing, manufacturing and providing products with zero defects and compliant services that are trusted and preferred by individuals and customers to deliver on our promises to enable more secure and healthier lives.

Process Focus

We are looking to manage our activities and resources through planned processes to ensure that products and services are correct (with high quality) and according to expectations, while still seeking for high efficiency.

Comply with requirements

We look to work with continuous identification – implementation – and compliance validation, towards relevant laws and regulations as well as internal and external stakeholder requirements.

Engagement of people

Encouraging participation and promotion of quality responsibilities amongst all employees and third parties through standards, education, supervision and communication. At Tunstall ownership, engagement, participation and support is vital to ensure quality objectives and policy compliance.

Continuous Improvement

Continuously challenging ourselves to improve the quality management system to guarantee product safety, prevent quality incidents and eliminate defects through the review of quality objectives and results.

LADDA NED DOKUMENT

 

Tunstall Nordic Environmental policy

Tunstall Nordics Management Group are fully committed to the protection of the environment, prevention of pollution, compliance with current environmental legislation and fulfilment of our compliance obligations.
Scope and context of this policy covers Tunstall Nordics whether it is in the office or at home based offices. The scope includes the design, installation and maintenance of products and services.
The context includes our environmental obligations to Employees, Customers, Suppliers, Contractors, Neighbors, Environmental Groups, Environment Agency and Local Council. The Environmental Management System (EMS) operated within Tunstall Nordics is designed to comply with the requirements of ISO
14001:2015. This policy is reviewed annually.

Our key commitments are to:
 • Ensure that good environmental management is an integral part of our business culture by communicating the EMS policy to all employees.
 • Strive to ensure that all employees, agency staff, contractors, are aware of the environmental impacts of our business and understand how we can work together in order to meet the needs of our business in a safe and sustainable manner. In this regard, we eek to provide leadership towards continual improvement.
 • Report and audit our environmental performance as a means to improve accountability and to drive continual improvement of our EMS.
 • Ensure that employees and other stakeholders are made aware of their individual responsibilities contained within our EMS by effective communication.
 • Ensure that the relevant needs and expectations of Interested Parties are considered and met if deemed required.
 • Maintain a high level of awareness of sustainability issues amongst our employees and integrate environmental management into training.
 • Meet or exceed all relevant Nordic, European and International legislative and regulatory requirements and agreements.
 • Ensure that goods and services are procured in a sustainable manner and encourage our suppliers and contractors to improve their own environmental performance.
Plan to achieve our environmental objectives:
 • To optimize energy and resource consumption
 • To optimize the amount of waste generated
 • To optimize pollution and emission
 • To re-use and recycle where possible (products & batteries)

LADDA NED DOKUMENT

 

Integritetspolicy

Tunstall Healthcare Group ("Tunstall" eller "Company") är engagerad i att skydda integriteten och säkerheten i din personliga information. Detta sekretessmeddelande beskriver hur Tunstall använder och skyddar all information som du ger Tunstall när du använder den här webbplatsen, i enlighet med GDPR: s allmänna databeskrivningsföreskrifter. Det hänvisar även om tillämpligt till dataskyddslagen 2018 ("DPA18").

Tunstall har åtagit sig att se till att din integritet är skyddad. Skulle vi be dig tillhandahålla viss information som du kan identifiera när du använder den här webbplatsen kan du vara säker på att den endast kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Under GDPR är Tunstall en datakontrollör och processor. Det innebär att vi är ansvariga för att bestämma hur vi håller och använder personlig information om dig. Vi är skyldiga enligt lagen om uppgiftsskydd att meddela dig informationen i denna sekretesspolicy.

Tunstall kan ändra denna policy från tid till annan genom att uppdatera den här sidan. Du bör kolla denna sida från tid till annan för att se till att du är nöjd med eventuella förändringar. Denna policy gäller från och med maj 2018.

Omfattning av detta meddelande

Det generiska innehållet i detta meddelande gäller för alla delar av Tunstall-koncernen internationellt, med undantag för något område där omfattningen av GDPR inte är relevant.

Detta meddelande gäller för alla kunder och besökare på denna webbplats.

Vad vi samlar in

Vi får samla in följande information:

Namn, Jobbtitel, Adress, Kontaktinformation inklusive e-postadress, Demografisk information, t.ex. postnummer, preferenser och intressen, Övriga uppgifter som är relevanta för kundundersökningar och / eller erbjudanden

Hur din information kommer att användas

Vi använder endast de uppgifter som du delar med oss ​​för att förstå dina behov och ge dig en bättre service, och särskilt av följande skäl:

Intern registrering.

Vi kan använda informationen för att förbättra våra produkter och tjänster
Vi kan regelbundet skicka marknadsföringsemail om nya produkter, specialerbjudanden eller annan information som vi tycker att du kan hitta intressanta med hjälp av den e-postadress du har angett.
Från tid till annan kan vi också använda din information för att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål. Vi kan kontakta dig via e-post, telefon, fax eller mail. Vi kan använda informationen för att anpassa webbplatsen enligt dina intressen.

Dina rättigheter

Enligt Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen 2018 (DPA18) har du ett antal rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt att:

a) informeras om vad vi gör med dina uppgifter

Genom detta meddelande (och liknande meddelanden) förklarar vi på ett enkelt språk vad vi ska använda de uppgifter som samlats in från dig och om dig, för. Detta är känt som ett "Fair Processing Notice".
Vi använder de uppgifter vi håller på dig för att förstå dina behov och ge dig en bättre tjänst (se hur din information kommer att användas).

b) se vilka data vi håller på dig

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi håller på dig och bekräftar att vi behandlar det. Detta kommer att ges till dig på begäran, inom en månad, gratis. Om du vill ha en kopia av den information som finns på dig, skriv till gdpr@tunstallnordic.com.

c) korrigera dina uppgifter om det är felaktigt

Vi har en skyldighet att se till att de uppgifter vi håller på är korrekt. För detta ändamål kan vi regelbundet be dig att bekräfta vissa detaljer, till exempel telefonnummer, adress etc. Om du tror att all information vi håller på dig är felaktig eller ofullständig, skriv till eller maila oss så snart som möjligt , vid ovanstående adress. Vi kommer omedelbart att korrigera information som visat sig vara felaktig.
Under vissa omständigheter kan en självbetjäningsportal tillhandahållas för att du ska få tillgång till din information och uppdatera din information.
Vi måste slutföra några korrigeringar inom en månad och debiterar inte dig för detta.
Dessutom informerar vi alla tredje parter som vi har delat med dig av data om att en rättelse krävs och informerar dig vem de tredje parterna är.

d) radera dina data under vissa omständigheter

Om data inte krävs för bearbetning, eller där du återkallar samtycke eller motsätter dig bearbetning där det inte finns någon berättigad anledning till oss att hålla data, kan du begära att uppgifterna raderas.
Du kan "begära att personuppgifter raderas" genom att skriva till Nordic.GDPR@Tunstall.com.
Detta är inte en absolut rättighet. Där vi är skyldiga att behålla uppgifterna av en laglig orsak (vanligtvis där det har funnits ett kontraktsavtal och information måste behållas för att följa skattelagar), kommer vi att avslå begäran om att radera data och förklara våra skäl.
Där vi kan acceptera din begäran om radering raderas de aktuella uppgifterna inom en månad.

 

Till Certifieringar

Till Blanketter