• Home
  • Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

Tunstall Healthcare Group ("Tunstall" eller "Company") är engagerad i att skydda integriteten och säkerheten i din personliga information. Detta sekretessmeddelande beskriver hur Tunstall använder och skyddar all information som du ger Tunstall när du använder den här webbplatsen, i enlighet med GDPR: s allmänna databeskrivningsföreskrifter. Det hänvisar även om tillämpligt till dataskyddslagen 2018 ("DPA18").

Tunstall har åtagit sig att se till att din integritet är skyddad. Skulle vi be dig tillhandahålla viss information som du kan identifiera när du använder den här webbplatsen kan du vara säker på att den endast kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Under GDPR är Tunstall en datakontrollör och processor. Det innebär att vi är ansvariga för att bestämma hur vi håller och använder personlig information om dig. Vi är skyldiga enligt lagen om uppgiftsskydd att meddela dig informationen i denna sekretesspolicy.

Tunstall kan ändra denna policy från tid till annan genom att uppdatera den här sidan. Du bör kolla denna sida från tid till annan för att se till att du är nöjd med eventuella förändringar. Denna policy gäller från och med maj 2018.

Omfattning av detta meddelande
Det generiska innehållet i detta meddelande gäller för alla delar av Tunstall-koncernen internationellt, med undantag för något område där omfattningen av GDPR inte är relevant.

Detta meddelande gäller för alla kunder och besökare på denna webbplats.

Vad vi samlar in
Vi får samla in följande information:

Namn, Jobbtitel, Adress, Kontaktinformation inklusive e-postadress, Demografisk information, t.ex. postnummer, preferenser och intressen, Övriga uppgifter som är relevanta för kundundersökningar och / eller erbjudanden

Hur din information kommer att användas
Vi använder endast de uppgifter som du delar med oss ​​för att förstå dina behov och ge dig en bättre service, och särskilt av följande skäl:

Intern registrering.
Vi kan använda informationen för att förbättra våra produkter och tjänster
Vi kan regelbundet skicka marknadsföringsemail om nya produkter, specialerbjudanden eller annan information som vi tycker att du kan hitta intressanta med hjälp av den e-postadress du har angett.
Från tid till annan kan vi också använda din information för att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål. Vi kan kontakta dig via e-post, telefon, fax eller mail. Vi kan använda informationen för att anpassa webbplatsen enligt dina intressen.

Dina rättigheter
Enligt Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen 2018 (DPA18) har du ett antal rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt att:

a) informeras om vad vi gör med dina uppgifter

Genom detta meddelande (och liknande meddelanden) förklarar vi på ett enkelt språk vad vi ska använda de uppgifter som samlats in från dig och om dig, för. Detta är känt som ett "Fair Processing Notice".
Vi använder de uppgifter vi håller på dig för att förstå dina behov och ge dig en bättre tjänst (se hur din information kommer att användas).
b) se vilka data vi håller på dig

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi håller på dig och bekräftar att vi behandlar det. Detta kommer att ges till dig på begäran, inom en månad, gratis. Om du vill ha en kopia av den information som finns på dig, skriv till Tunstall Healthcare Group Ltd, Whitley Lodge, Whitley Bridge, Yorkshire, DN14 0HR eller email: enquiries@tunstall.com.
c) korrigera dina uppgifter om det är felaktigt

Vi har en skyldighet att se till att de uppgifter vi håller på är korrekt. För detta ändamål kan vi regelbundet be dig att bekräfta vissa detaljer, till exempel telefonnummer, adress etc. Om du tror att all information vi håller på dig är felaktig eller ofullständig, skriv till eller maila oss så snart som möjligt , vid ovanstående adress. Vi kommer omedelbart att korrigera information som visat sig vara felaktig.
Under vissa omständigheter kan en självbetjäningsportal tillhandahållas för att du ska få tillgång till din information och uppdatera din information.
Vi måste slutföra några korrigeringar inom en månad och debiterar inte dig för detta.
Dessutom informerar vi alla tredje parter som vi har delat med dig av data om att en rättelse krävs och informerar dig vem de tredje parterna är.
d) radera dina data under vissa omständigheter

Om data inte krävs för bearbetning, eller där du återkallar samtycke eller motsätter dig bearbetning där det inte finns någon berättigad anledning till oss att hålla data, kan du begära att uppgifterna raderas.
Du kan "begära att personuppgifter raderas" genom att skriva till Tunstall Healthcare Group Ltd, Whitley Lodge, Whitley Bridge, Yorkshire, DN14 0HR eller genom att maila: enquiries@tunstall.com.
Detta är inte en absolut rättighet. Där vi är skyldiga att behålla uppgifterna av en laglig orsak (vanligtvis där det har funnits ett kontraktsavtal och information måste behållas för att följa skattelagar), kommer vi att avslå begäran om att radera data och förklara våra skäl.
Där vi kan acceptera din begäran om radering raderas de aktuella uppgifterna inom en månad