Trygghet och tillsyn dygnet runt - årets alla dagar

Vår Trygghetscentral i Örebro erbjuder flera skräddarsydda tjänster med målsättning att alltid ge användarna hög kvalitet, optimal service, empati och trevligt bemötande – alla tider på dygnet – i alla situationer.

Vår Trygghetscentral är en betydelsefull del av vårt löfte att leverera helhetslösningar med fokus på den viktiga kontakten med människor i behov av vård och omsorg. 

Genom Tunstalls Trygghetscentral kan vård- och omsorgsverksamheter spara både tid och resurser samtidigt som brukarna tryggas. Vi avlastar personal genom att svara på inkommande larm från brukarna och endast vidareförmedla larmsamtal när insats verkligen behövs. 

Digital tillsyn är ett ännu ett exempel på en smart trygghetsskapande och resursbesparande tjänst som utförs av Trygghetscentralen.

Läs mer om Digital tillsyn.


Tjänster


50% av inkommande larmsamtal hanteras utan att dessa vidareförmedlas till kunden

Trygghetscentralen är, med över 50 000 anslutningar, Sveriges största central för mottagning av trygghetslarm. Vi vänder oss primärt till kommuner och privata vårdentreprenörer men för enskilda vårdtagare har vi även en privatanpassad larmmottagningstjänst.


50 000

50 000

brukare

8 000

8 000

samtal om dagen

90

90

anslutna kommuner”Det kan handla om allt möjligt. Frågor om när hemtjänsten kommer med maten, vilket väder det är ute eller någon som bara vill prata lite. Alltså frågor som inte kräver akut åtgärd, bara empati och omtanke. Vi är riktigt bra på det vi gör.

Ulrika Björn, Director of Response Operation


Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer