Certifieringar

På Tunstall sätter vi människan i centrum. Hela företaget bottnar i ett ärligt engagemang att hjälpa individer som befinner sig i en utsatt situation. Genom innovativ välfärdsteknologi utvecklar vi tekniska lösningar och system för vård och omsorg. Vi arbetar kontinuerligt med utvecklingen av våra tjänster och arbetar hårt för att säkerställa en hög kvalitet av service för våra kunder. 


ISO 9001-certifiering av ledningssystem för kvalitet

 

QualitySysCert_ISO9001_col.png

ISO 14001-certifiering av ledningssystem för miljö

 

EnvironmentalSysCert_ISO14001_col.png

ISO 27001-certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet

InformationSecuritySys_ISOIEC27001_col.png


 

 

Tunstall EU declaration of Conformity_Wide.png

 

CE-märkning

CE-märkning är ett europeiskt överensstämmelsemärke som indikerar att en produkt uppfyller den Europeiska unionens hälso-, miljö- och säkerhetskrav. 

Tunstalls produkter är CE-märkta och certifikaten kan inspekteras nedan: 

EU Declaration of Conformity CL IP-GSM

EU Declaration of Conformity TX4

EU Declaration of Conformity Smarthub