• Hem
  • Lösningar

Våra Lösningar

Personcentrerad. Smart. Framtidssäkrad.


Flexibla tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som är anpassade att ge människor i behov av vård och omsorg bättre livskvalitet. Exempelvis digital tillsyn, GPS larm, digitala lås och sociala samtal. Tjänsterna ger stora fördelar för individen, de närstående, vårdgivare och vårdpersonal.

Användarvänlig välfärdsteknologi

I en värld som blir alltmer digital leder Tunstall utvecklingen genom att realisera potentialen i välfärdsteknologin, göra den tillgänglig och lätt att använda så att fördelarna verkligen kommer patienter, användare, anhöriga och vårdgivare till godo. Våra tjänster leder till ökad kostnadseffektivitet och kvalitet på den vård som tillhandahålls både hemma och på äldreboenden.Strategiska lösningar som ger kraft

Vi uppmuntrar och stödjer människor att spela en aktiv roll i den egna vården och omsorgen. Våra tekniska lösningar möjliggör proaktivitet, På så sätt kan lämplig nivå av vård och omsorgs förutses och planeras. Rätt stöd kan sättas in i tid för ökad trygghet och livskvalitet.

Läs mer