• Hem
  • Lösningar

Våra Lösningar

Personcentrerad. Smart. Framtidssäkrad.


Flexibla tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som är anpassade att ge människor i behov av vård och omsorg bättre livskvalitet. Från uppkopplade lösningar i realtid till smart data och tjänster för tillsyn och support, erbjuder våra IP-lösningar större fördelar för individen, de närstående, vårdgivare och vårdpersonal.

Användarvänlig välfärdsteknologi

I en värld som blir alltmer digital leder Tunstall förändringen genom att realisera potentialen i välfärdsteknologi så att fördelarna verkligen kommer patienter, användare, socialvård, vårdgivare och bostadsleverantörer till godo. Det leder till ökad kostnadseffektivitet och kvalitet på den vård som tillhandahålls både hemma och i kliniska miljöer.Strategiska Lösningar som ger kraft

I vår vård- och omsorgsfokuserade verksamhet uppmuntrar vi människor att spela en aktiv roll i den egna vården och omsorgen. Detta uppkopplade förhållningssätt hjälper till att tillhandahålla lämplig nivå av proaktivt stöd för att leverera tjänster som passar framtiden.

Läs mer