Varför Tunstall?

Vi erbjuder ett brett utbud av vård- och omsorgslösningar som är anpassade att ge människor i behov av vård och omsorg bättre livskvalitet

Om Tunstall

Sociala samtal

Ny trygghetstjänst som ökar välmående och minskar ensamhet. Ett samtal från våra larmoperatörer på Trygghetscentralen stöttar våra äldre och bryter den sociala isoleringen de befinner sig i. På så vis ger vi dem uppmärksamhet, omtanke och trygghet i vardagen.

Läs mer

E-hälsa

Vår expertis inom IP- och mobila lösningar möjliggör ett brett utbud av digitala vårdstjänster som passar alla behov

E-hälsa

Vård & Omsorg

Våra lösningar är utformade att stödja människor i behov av vård och omsorg. Målet är att kunna leva ett tryggt och fritt liv på valfri plats

Vård & Omsorg

Tjänster

Vi stödjer verksamheter inom vård och omsorg för att hitta nya innovativa tjänster och vidareutveckla vårdmodeller

Tjänster

Vår hållning under Corona

Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen kring Coronavirus (covid-19) och följer myndigheternas rekommendationer både internt och externt. Trygghetscentralen och vår Supportavdelning har tydliga beredskapsplaner och förebyggande insatser på plats för att säkerställa en stabil drift för våra kunder.

Läs mer

Vi är framtidens vård och omsorg

I över 60 år har Tunstall varit banbrytande i sin användning av teknologi inom vård och omsorg. Innovationerna stödjer människor som vill fortsätta leva ett självständigt liv trots ålder eller kronisk sjukdom. Målet är att skapa trygghet och oberoende samt tillgodose individens behov - nu och i framtiden.

Våra tjänster möjliggör självständighet. Idag stöder vår plattformslösning mer än fem miljoner människor i deras dagliga liv. 

Läs mer


Coronavirus (covid-19)
Verksamheten på Tunstall fungerar som vanligt.
Läs mer

Vård & Omsorg

Vårt innovativa sortiment av tjänster gör att människor kan leva friska och mer självständiga, oavsett om det är i ett individuellt- eller ett särskilt boende. Vi erbjuder effektiv och omsorgsfull vård genom proaktiva och integrerade lösningar med tillsyn och support 24/7

Läs mer

E-hälsa

E-hälsa möjliggör monitorering av personer med kronisk sjukdom i det egna hemmet. Vår digitala tjänst har fokus på modern teknologi, säkerhet, integritet och tillgänglighet för både användare och brukare. 

Läs mer

Tjänster

Våra anslutna tjänster gör det möjligt för organisationer att nå den närmaste nivån på omvårdnad och omvandling av omsorg, byggd på många års erfarenhet och forskning som erhållits inom internationella vård- och hälsovårdsorganisationer. Använda data och insikt för att fokusera resurser, vilket möjliggör användarcentrerade modeller av vård.

Läs mer

 • Helhetslösning

  Helhetslösning

 • Skalbar

  Skalbar

 • Pionjär

  Pionjär

 • Global

  Global

 • Flexibel

  Flexibel

 • Uppkopplad

  Uppkopplad

Att leverera vård och omsorg

Genom utveckling av digitala och mobila lösningar vill vi att människor ska ha möjligheten att känna sig trygga, säkra och oberoende. De ska ha friheten att leva det liv de själva väljer.

Våra tjänster kombinerar digitala anslutningar och mobila plattformar för att ge säkerhet och trygghet i leveransen av vård och omsorg.


Tack för att du besöker Tunstall Sverige, för kontakt 

Klicka här

Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer