GDPR

Tunstalls behandling av personuppgifter följer Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller som lag i EUs medlemsländer. I Sverige kompletteras EU-förordningen av Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EUs dataskyddsförordning och den tillhörande förordningen.

Om du har några frågor, skicka dem till dataskyddsombudet på  Nordic.GDPR@Tunstall.com

Du kan också läsa Tunstalls Privacy Policy HÄR>