GDPR

Personuppgiftslagen (GDPR) gäller som lag i alla EU: s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Lagen medför vissa förändringar för dem som behandlar personuppgifter och bättre skyddar personuppgifter för individer.

Om du har några frågor, skicka dem till dataskyddsombudet på  Nordic.GDPR@Tunstall.com

Du kan också läsa Tunstalls Privacy Policy HÄR>