Nyckelfri hemtjänst

Att hämta och lämna nycklar tar mellan 6-15% av hemtjänstpersonalens tid. Det betyder mellan 30 och 60 minuter per vårdgivare och dag. Genom att installera Tunstalls lösning för nyckelhantering reduceras tiden avsevärt.Spara tid och pengar med Nyckelfri hemtjänst

Med Nyckelfri hemtjänst  behövs inga fysiska nycklar eller kort bäras med. Det är heller inga pinkoder att komma ihåg. Istället sköts allt användarvänligt och säkert i en mobilapplikation, alternativt en fjärrkontroll, via digitala nycklar. Detta gör att inga nycklar kan tappas bort, stjälas eller kopieras. Därmed ökar tryggheten för den boende då ingen obehörig kan ta sig in.

Hur fungerar det?

Personalen loggar in i appen och får då ned de krypterade nycklarna till brukarna. Personalen öppnar brukarens lås utanför rätt dörr genom att trycka på öppnings-knappen i mobilappen eller på fjärrkontrollen. Carelock ACE kontrollerar behörighet och finns sådan öppnas låset. Efter avslutat besök trycker personalen på lås-knappen i mobilappen eller på fjärrkontrollen. Besöket finns nu registrerat.

Enkelt och snyggt!

Låset har en snygg design som smälter in och det är den befintliga låskistan man använder. Låset syns inte på utsidan, det monteras helt på insidan utan åverkan på vare sig dörr eller låskista. Carelock ACE drivs helt på batteri så inga elinstallationer behövs. Det är en enkel och snabb montering då konstruktionen är robust och består av få delar. Carelock ACE passar på i stort sett alla låshus och dörrar.

Kvalitetssäkrade besök och minskad miljöpåverkan

Varje besök vårdgivaren gör hos brukaren registreras i Carelock-systemet. Tidpunkt för ankomst och avfärd samt vem som gjort besöket lagras i systemet. Arbetsledare kan på så sätt se hur mycket tid en brukare fått och vem som varit på plats.

Säker information i realtid

Den digitala nyckeln som används i Carelock ACE är personlig och fungerar tillsammans med en godkänd mobiltelefon. Det går aldrig att låsa upp en dörr med enbart ett känt lösenord. En borttappad eller stulen mobiltelefon/fjärrkontroll kan enkelt spärras, liksom användarnamn och lösenord. Nycklarna är möjliga att tidsbegränsa varför dom blir obrukbara efter önskad tid.

Bra för miljön

Hemtjänstens bilkörning kan minska med upp till 15 procent om Carelock System införs. I en kommun där hemtjänsten använder godkända miljöbilar och kör 100 000 mil/år betyder det en årlig minskning av koldioxidutsläpp på minst 18 ton och en minskad bränsleförbrukning på över 10 000 liter.


Vill du veta mer om Nyckelfri hemtjänst?

Fyll i formuläret eller kontakta oss.


Vanliga frågor om dörrlås och elektroniska nyckelsystem

Vad är ett elektroniskt lås?
Det är ett elektroniskt dörrlås vilket är monterat på insidan av brukarens dörr. Hemtjänsten kan via en app på sin mobil låsa enkelt låsa upp dörren när de kommer på besök.

Varför välja ett elektroniskt lås?
Ett elektroniskt dörrlås ger större trygghet för både den boende och hemtjänst. Vårdgivare behöver inte längre ha hand om nycklar och skulle de råka tappa bort sin mobil kan den blockeras på nolltid vilket ger en säkrare lösning än traditionalla nycklar för den boende.


Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer