Tips

Fem tips för att hjälpa en närstående som drabbats av demens  

Alzheimerföreningar i många länder har dessa bra tips om hur du kan hjälpa en person med demens. Kanske har du en familjemedlem av vän med sjukdomen, eller någon gång i framtiden kan du upptäcka att du behöver interagera med någon som har demens. Att känna till dessa tips kan hjälpa dig ...

Ha tålamod 

  • Personer med demens behöver ofta lite längre tid. Så ha tålamod när du står i kö i snabbköpet eller pratar med någon med demens.

Kontakta 

  • Personer med demens kan lätt bli desorienterade. Var därför inte rädd för att ta kontakt med människor som går förlorade, som om de inte kan hitta vägen.

Le 

  • Personer med demens läser mycket från ditt kroppsspråk. Så kom ihåg att le och ha ett positivt och välkomnande kroppsspråk när du träffar någon med demens.

Se personen

  • Personer med demens lider av en allvarlig hjärnsjukdom – men det finns fortfarande en person bakom sjukdomen. Påminn dig själv om att personer med demens också har känslor och inte bara är deras diagnos. Var närvarande och involverad.

Få kunskap om demens 

  • 80 procent av personer med demens upplever att det finns en stor okunskap om demens i samhället. Det bidrar till tabun kring demenssjukdomar och att personer med demens isoleras.


Att leva ett aktivt liv med demens

Fysisk aktivitet och funktionell träning är viktiga inslag i vården av personer med demenssjukdom. De kognitiva förändringarna vid demens innebär ofta att kroppen inte används. Detta beror på flera faktorer, till exempel:

  • Sociala nätverk blir mindre.
  • Det blir svårare att räkna ut komplexa vardagliga uppgifter.
  • Det blir svårare att komma ihåg eller hitta din väg.
  • Initiativet att förbli aktiv försvagas.

Den kognitiva försämringen kan indirekt bidra till en fysisk funktionsnedsättning. Målet med fysisk träning är dock inte bara att förbättra funktionell förmåga, rörlighet, cirkulation och kondition. Det är också att stödja känslan av identitet genom att begränsa risken för fysiska förändringar, vilket innebär att personen behåller mer av vem de är.

Faktisk funktionell träning, med verktyg, är vanligtvis bara möjlig i de tidiga stadierna av demens. Redan inlärda fysiska aktiviteter kan fortsätta långt in i mitten av sjukdomen (till exempel för personer som redan var utbildade och aktiva i en viss sport). I senare skeden kommer den fysiska träningen att ske i form av motion eller lek, där fokus också ligger på att stimulera sinnena, balansen, lyhördheten och vakenheten.

Effekterna av fysisk träning

Två medicintekniska utvärderingar (MTV-rapporter) utförda av Svenska kommittén för medicinsk utvärdering (SBU) och kanadensiska Ontario Medical Advisory Secretariat (OMAS)* har systematiskt granskat forskning om de potentiella effekterna av fysisk träning och motion hos personer med demens.

Den kanadensiska MTV-rapporten fann att fysisk träning kan förbättra fysisk funktion, men det är osäkert om det hjälper till att upprätthålla ADL-funktioner (Activities of Daily Living), som är viktiga för det dagliga livet.

Enligt den svenska MTV-rapporten är det allmänt accepterat att fysisk träning kan förbättra både fysiska och mentala förmågor.

*Slutsatserna i den kanadensiska HTA-rapporten baseras på två översiktsartiklar från 1999 respektive 2004. Slutsatserna i den svenska HTA-rapporten baseras på översiktsartikeln från 2004, kompletterad med ytterligare fem randomiserade kliniska studier (RCT).


Insikter

Läs mer

Hjälp online

Läs mer

Lokala tjänster

Läs mer