Nya tjänster inom välfärdsteknologi som öppnar dörrar

Läs om hur Ewa Wörlen på Harakärrsgården i Åkarp skapar en trygg levnadsmiljö med hjälp av Tunstalls smarta låsNya tjänster inom välfärdsteknologi som öppnar dörrar

maj 1, 2019

Det är förmiddag på Harakärrsgårdens demensboende i Åkarp. I matsalen är bingospelet i full gång och jubel utbryter när en av deltagarna vinner den stora chokladkartongen. På kontoret tar vårdhunden Siv sin förmiddagslur och i korridoren utanför strömmar 60-talsmusiken ur högtalarna.

Som vanligt står alla dörrar öppna och de boende rör sig fritt mellan aktiviteter och vila på rummet. Men det har inte alltid varit så. Här har målmedvetet arbete och tekniska lösningar från Tunstall möjliggjort ett nytt arbetssätt, till glädje för både boende, personal och anhöriga.

Harakärrsgården ligger i skånska Åkarp, mellan Lund och Malmö. De låga 70-talsbyggnaderna i ljust tegel rymmer bland annat ett äldreboende och dagvård samt ett demensboende med 4 avdelningar och plats för totalt 34 hyresgäster. Det är så de kallas, de boende på Harrakärsgården. För ord är viktiga, säger enhetschef Ewa Wörlén medan bassethunden Syster Siv snusar i korgen intill henne.

När Ewa kom som ny chef till Harakärrsgården fanns ett gammalt tekniskt system med låsta dörrar, koder och där varje avdelning var en enhet för sig. Varken personal eller boende kände varandra över avdelningsgränserna och mycket tid gick åt till passning och kontroll.

”Våra hyresgäster är väldigt olika långt gångna i sin demenssjukdom. Men traditionella system är per automatik anpassat till den som har mest vårdbehov. Det innebär att många andra känner sig instängda och blir fokuserade på att få komma bort härifrån. Vi ville skapa en känsla av att kunna gå bort och komma hem här inne, på boendet. Därför behövde vi öppna upp dörrarna.”

Lösningen blev ett förändrat arbetssätt med öppna avdelningar - och förutsättningen var ett nytt, modernt larmsystem från Tunstall. Individuellt anpassade personlarm och positioneringsstavar i alla utrymmen gör att de boende kan röra sig fritt mellan avdelningarna utan att säkerheten försämras. Idag hålls till och med entrédörrarna öppna på Harakärrsgården.

”När någon av de boende går ut genom entrédörrarna får personalen larm i mobilen och kan snabbt ta jackan och följa efter. Då behöver vi heller inte göra någon stor affär av det, utan bara fråga om de vill ta en sväng eller hellre gå in igen.”

Även personalens arbete förenklas med det nya systemet. Nu behövs inga nycklar och upplåsning av medicinskåp sker digitalt, med mobilen. Här finns också möjlighet till tillsyn med kamera inne i lägenheterna, när behov finns. Det gör att nattpersonalen slipper störa boende med tillsynsbesök nattetid och istället enkelt kan se läget på datorskärmen inne på expeditionen.

”Det finns en uppfattning om att teknik är opersonlig och bara är ett sätt att ersätta mänsklig värme. Vi tycker tvärtom! Tack vare tekniken kan vi lägga ännu mer tid på den mänskliga omvårdnaden. På odlingsrummet, danscaféet, bowling i korridoren och våra höns som pickar på gården hela sommaren. Och det blir inte dyrare heller”, säger Ewa.

När vi lämnar Harakärrsgården är det strax lunchdags. I restaurangen har personalen plockat undan bingospelet och förvandlat rummet till finkrog med vita dukar och vikta servetter. Snart ska de byta om till kockkläder och presentera maten framför de boende som hunnit ta en sväng hem till lägenheten och kanske till och med bytt om till finkläder.


Vi använder inte ord som patienter eller brukare. Alla boende här är människor, med unika livshistorier, personligheter och omsorgsbehov. Vårt jobb att bygga en miljö som tar hänsyn till det.

Ewa Wörlén, enhetschef på HarakärrsgårdenDigital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer