Ulrika Vitalis, Socialchef Hammarö kommunVälfärdsteknik ska bli en självklar del i  våra medborgares vardag!

okt 2, 2022

Hammarö kommun i Värmland vill att äldre människor ska bli så självständiga de bara kan, samtidigt som patientsäkerhet är i fokus. Kommunen har därför länge jobbat aktivt med digitaliseringsfrågor och välfärdsteknik, särskilt inom vård och omsorg.

 

- Välfärdsteknik ska bli en självklar del i våra medborgares vardag. Vi har ett tydligt uppdrag från våra politiker att jobba med frågan, säger Ulrika Vitalis, Socialchef Hammarö kommun.

 

Digitala tjänster sparar tid och ökar säkerheten

Med stöd av Tunstalls planeringsmjukvara TES har Hammarö kommun fått ordning på tid och schemaläggning av besök hos de äldre medborgarna. Resultatet är minskade kostnader, mindre stress för personalen och mer tid för de äldre.

 

Tillsynsbesök görs numera digitalt via en kamera som är kopplad till Tunstalls Trygghetscentral. Fördelarna med digital tillsyn är att den äldre medborgaren inte störs på natten, och kommunen sparat tid och resurser i form av minskat resande.

 

Hemtjänsten har nyckelfri låshantering. Personalen använder inte längre traditionella nycklar utan kan istället låsa upp dörrar genom en app i mobilen. Besöket loggas automatiskt och hemtjänsten kan se när besöket utfördes och vem som varit hos brukaren. 

 

- Det är viktigt för oss att hela tiden fortsätta framåt, är nyfikna och tittar på nya lösningar. Att människor klarar sig självständigt längre är en viktig del i att vi ska klara av vårt framtida uppdrag, säger Mia Hernell Blomqvist, Utvecklingsledare Hammarö kommun.

TES-plattform

Ett integrerat system för optimal schemaplanering och insatsregistrering som ger optimalt stöd i vårdpersonalens arbete.

Läs mer

Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Nyckelfri hemtjänst

Tryggare nyckelhantering som sparar tid och pengar

Läs mer