Viktoria Fogelin, systemförvaltare Motala kommunDigital tillsyn ökar kvaliteten hos brukarna

maj 4, 2023

Tillsynsbesök kan vara avgörande för att äldre personer ska kunna bo kvar hemma med bibehållen trygghet och självständighet. Viktoria Fogelin, Systemförvaltare på Socialförvaltningen i Motala kommun, berättar om utmaningarna med att möta den demografiska utvecklingen behov och resultaten av införandet av digital tillsyn från Tunstall.

Utmaning att få resurser att räcka

- I Motala kommun, liksom i många andra svenska kommuner var det en utmaning i att få resurser att räcka till för att möta ett växande behov inom vård och omsorg.

Fysiska tillsynsbesök på nätterna kan bidra till störd sömn då äldre personer kan uppleva att de är mer lättväckta om nätterna och har svårare för att somna om. Många håller sig därför vakna om nätterna eller sover oroligt i väntan på hemtjänstpersonalen.

- För hemtjänstpersonal i Motala kommun kunde fysiska besök innebära långa restider och försvåra planering av personalresurser.

Lösningen blev en liten kamera med stor påverkan

2019 införde Motala kommun digital tillsyn, som innebär att fysiska tillsynsbesök ersätts med tillsyn på distans via en kamera. Digital tillsyn är ett tryggt, diskret och säkert tillsynssätt, vid alla de tillfällen då individen inte behöver en fysisk utförare på plats. Tjänsten erbjuder säker, tyst och frekvent tillsyn som utförs antingen på planerade tider eller vid larm och möjliggör för individen att tryggt och ostört bo kvar längre i den egna bostaden. 

- En långsiktig planering av trygghetsskapande teknik är viktigt för att möta medborgarnas växande behov. Vi måste ha in mer teknik i vården som kan hjälpa våra brukare men även underlätta för vår vårdpersonal. Vi får fler och mer självständiga brukare som vi ska ta hand om och många vill klara sig själva så länge det går. För att lösa den demografiska framtiden så måsta vi hitta teknik som är anpassat för våra brukare.

Resultatet är både nöjda brukare och personal

I Motala kommun ser man att brukare som har digital tillsyn i stället för fysiska tillsynsbesök har blivit mer självständiga och fått en bättre sömn. Alla brukare som fått sina fysiska tillsynsbesök ersatta av digital tillsyn har valt att fortsätta med den lösningen. Viktoria ser mycket positivt på användningen av digital tillsyn.

- Digital tillsyn har mottagits bra från brukare, personal och anhöriga. Vi gör uppföljningar av beslutet och ser att brukarna är nöjda. Vi har ingen som avslutat sin kamera för att den inte varit nöjd. Då har de avslutat för att det finns ett annat behov.

I verksamheterna upplever man att digital tillsyn har förbättrat arbetsmiljön, resursplaneringen blivit lättare och personalen nu kan prioritera att vara där deras varma omhändertagande händer behövs som mest.

- Digital tillsyn underlättar mycket för våra verksamheter. Vi ser en ökad kvalitet hos personalen som kan vara på andra ställen där behovet är större och det har gjort skillnad för verksamheten, men framför allt ser vi skillnad i kvaliteten hos brukaren.

Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer