Tunstall levererar digitala lås till Helsingborgs stad

För en ökad flexibilitet och kvalitet inför Helsingborgs stad digitala lås inom hemvården.Tunstall levererar digitala lås till Helsingborgs stad

nov 8, 2019

Att hämta och lämna nycklar tar mellan 6-15% av hemtjänstpersonalens tid. Det betyder mellan 30 och 60 minuter per vårdgivare och dag. Genom att installera Tunstalls lösning för nyckelhantering reducerar Helsingborgs stad sin tid avsevärt.

Med Nyckelfrihemtjänst behövs inga fysiska nycklar eller kort bäras med. Det är heller inga pinkoder att komma ihåg. Istället sköts allt användarvänligt och säkert i en mobilapplikation, alternativt en fjärrkontroll, via digitala nycklar. Detta gör att inga nycklar kan tappas bort, stjälas eller kopieras. Därmed ökar tryggheten för den boende då ingen obehörig kan ta sig in.

Carelock ACE
Låset har en snygg design som smälter in och det är den befintliga låskistan man använder. Låset syns inte på utsidan, det monteras helt på insidan utan åverkan på vare sig dörr eller låskista. Låset drivs helt på batteri så inga elinstallationer behövs. Det är en enkel och snabb montering då konstruktionen är robust och består av få delar. Låset passar på i stort sett alla låshus och dörrar. Den boenden fortsätter att använda sin nyckel likt tidigare. Behörig personal kommer däremot att kunna öppna dörren med hjälp av en specifik mobiltelefon.


Vi är mycket glada att vi äntligen har kommit så här långt. Digitala lås är både ett effektivt och smart arbetssätt och ligger helt i linje med hur vi vill arbeta i Helsingborgs stad.

Jarl Tersin, avdelningschef för digitalisering och välfärdsteknik på vård- och omsorgsförvaltningen


Vill du veta mer om hur din kommun kan spara tid och pengar med nyckelfri hemtjänst?

Läs mer

Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer