Tunstall är nu ISO 27001-certifierade

apr 22, 2020

För att uppfylla det krav som ställs på data och informationssäkerhet, har Tunstall i Norden implementerat en rad nya processer. Detta arbete har resulterat i att vi nu har blivit ISO 27001-certifierade.

"Certifieringen bidrar till att öka vår synlighet som ett kvalitetsorienterat företag. Samtidigt vill jag ge beröm till hela organisationen för den välskötta processen. De höga kraven vi ställer på oss själva varje dag är viktiga - och certifieringen visar att vi som företag alltid fokuserar på att förbättra säkerheten i våra processer", säger Kristoffer Axelsson, VD på Tunstall Nordic AB.

Under åtta månader har vi på Tunstall arbetat engagerat med att beskriva arbetsflöden och dokumentera data och informationssäkerhet i hela organisationen.

Vad är ISO 27001?

ISO 27001 är en standard för hantering av informationssäkerhet. Certifieringen innebär att vi nu har en hög kvalitet på dokumentation av vår data- och informationssäkerhet. Säkerhet är en integrerad del av allt som händer på Tunstall i Norden. Vi prioriterar skyddet av vår information, system och tjänster väldigt högt i vårt arbete, så att vi alltid tänker säkerhet i arbetsflödet.

International Organization for Standardization (ISO) är världens största och mest kända utgivare av internationella standarder och ställer höga krav på företag innan de är certifierade.

Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer