Tunstall Healthcare säkrar finansiering för fortsatt tillväxt

apr 9, 2020

Tunstall Healthcare, ledande global leverantör av välfärdsteknologi inom vård och omsorg, tillkännager i dag att företaget har säkrat finansiering för fortsatt tillväxt.

Tunstall integrerar smart teknik med högkvalitativa produkter och tjänster för att ge människor i behov av vård och omsorg ökad trygghet, bättre livskvalitet samt ett större vård- och omsorgsutbud. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer välfärdsteknologi som gör det möjligt för äldre, kroniskt sjuka eller personer i behov av särskilt stöd att fortsätta leva ett självständigt liv hemma eller på särskilt boende. Behovet av resurskrävande omsorg, medicinsk vård och antalet sjukhusbesök minskar.

Under de senaste åren har Tunstall haft en kraftig tillväxt. Företaget har utvecklats från att enbart vara leverantör av produkter till att bli ett välfärdsteknologiföretag som också erbjuder tjänster inom vård och omsorg samt e hälsa. Under den här tiden har företaget nästan fördubblat antalet användare i sitt ekosystem samtidigt som den geografiska närvaron i Europa har ökat. Tunstall bedriver nu verksamhet i 17 länder i hela världen och företagets tjänster och produkter når över fem miljoner slutanvändare.

Ny finansiering visar ett tydligt åtagande från Tunstalls långivare och ger företaget ökad flexibilitet och förbättrad finansiell styrka. Detta möjliggör fortsatt tillväxt för Tunstall samt grund för fortsatt utveckling av redan påbörjade framgångsrika projekt. Tunstall utvecklar nu tjänster som exempelvis digital tillsyn av kroniskt sjuka och äldre personer så att de kan leva självständigt, känna trygghet och ges möjlighet att bo kvar i sitt hem  längre. Det är tjänster som gynnar hälso- och sjukvårdssystemen genom ett minskat antal  besök på vårdcentraler och sjukhus.

Som exempel samarbetar Tunstall med Hammarö Kommun där användandet av tjänsten TES i kommunen skapat kontroll över tid och schemaläggning gällande besöken hos äldre. Kommunen beräknade att 5 minuters felplanering kostade 3,8 MSEK årligen.  Med TES har kommunen nu kontroll på tiden och sparar pengar. Resurser sparas väsentligt och varma händer kan användas där de behövs som bäst. Personalen utför nu sina arbetsuppgifter bättre, med mindre stress och har mer tid för sitt arbete och de äldre.

Tunstall välkomnar att Barings, M&G och gruppen av långivare, som ankarinvesterare, har beslutat att bistå företagets utveckling och arbete med att förbättra samhällets hälso- och sjukvårdsresultat. Denna långsiktiga finansiering erbjuder flexibilitet för fortsatt tillväxt och innovation, och låter Tunstall gå vidare med genomförandet av sina planer på att fortsätta utvecklas till ett ledande tjänsteföretag inom välfärdsteknologi.

Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer