Pressmeddelande: Ökad bemanning av larmhantering och kundsupport

okt 24, 2020

En uppdatering till ny larmplattform den 7-8 oktober ledde till onormalt höga volymer larm som i sin tur ledde till långa svars- och utringningstider till kommunerna. En av flera utmaningar var mängden provlarm.

Vi har förstärkt både support och operatörer dygnet runt och kommer att behålla den högre bemanningen inom larmhanteringen och kundsupporten så länge det behövs.

Nu fungerar trygghetslarmen som vanligt igen, men svarstiderna är fortfarande längre än vad som är önskvärt och vi genomför därför ytterligare systemförbättringar. Vi övervakar systemet så att alla ska kunna lita på att det fungerar som det ska. Vi har resurser tillgängliga för felsökning dygnet runt, alla dagar i veckan. Den operativa driftverksamheten har förstärkts.

Vi förser regelbundet våra kunder med information om status och planerade insatser. Samtliga kunder som har Tunstalls digitala larmkedja och/eller enbart Tunstalls trygghetscentral kontaktas. Baserat på dessa kontakter kommer handlingsplaner att upprättas.

Vi har sammanställt en rapport till SKL Kommentus Inköpscentral där vi redogör för händelseförloppet vid Tunstalls implementering av ny larmplattform samt vidtagna och planerade åtgärder avseende teknisk optimering, bemanning och dialog med kommuner.

Vi bidrar fullt ut från vår sida i de utredningar som görs för att alla inblandade ska få information om vad som har hänt och de åtgärder som vi vidtar för att lösa situationen.

Människor i behov av vård och omsorg har kommit i kläm, det är vi oerhört ledsna för. Vi har tillsatt en intern utredning för att definiera förbättringsåtgärder som säkerställer att liknande händelser inte upprepas.

Vill du ha mer information om nyheten?
Presskontakt