Pressmeddelande: Sms-kvittering, förbättrad svarstid och intensifierad dialog med kommuner

okt 26, 2020

Sedan i fredags har vi infört en förbättrad larmrutin med sms-kvitteringar. Efter kvitterat larmärende via sms finns nu informationen i en länk tillgänglig i två timmar efter mottaget larm.

"Vi har genomfört ytterligare systemförbättringar och vår nuvarande medelsvarstid ligger just nu på under 60 sekunder. Det går alltså i rätt riktning", säger Johan Lenander, Tunstalls VD.

Kommande veckor kontaktar vi samtliga kunder som är kopplade till SKL Kommentus ramavtal för att vi i samarbete med dem ska ta fram handlingsplaner. Ambitionen är att boka in möten med samtliga kunder. Handlingsplanen för respektive kund kommer också innehålla samtal om kompensation och ersättning.

Vi har sammanställt en rapport till SKL Kommentus Inköpscentral där vi redogör för händelseförloppet vid Tunstalls implementering av ny larmplattform samt vidtagna och planerade åtgärder. Vi har resurser tillgängliga för felsökning dygnet runt, alla dagar i veckan. Den operativa driftverksamheten har förstärkts. Vi behåller den högre bemanningen inom larmhanteringen och kundsupporten så länge det behövs.

Vill du ha mer information om nyheten?
Presskontakt