Pressmeddelande: Trygghetslarmen fungerar som vanligt

okt 16, 2020

Sedan i går kväll är det normal drift på Tunstalls Trygghetscentral. Det finns inga ohanterade eller fördröjda larm. Systemet är stabilt och fungerar som det ska. Larmdriften fungerar normalt. Företaget följer utvecklingen noga och fortsätter hålla en högre bemanning om något oförutsett skulle inträffa.

Vill du ha mer information om nyheten?
Presskontakt