Framtidens vård och omsorg på H22

jul 13, 2020

H22 är en internationell stadsmässa i Helsingborg som kommer att genomföras sommaren 2022. Tunstall deltar i samverkan med Vård och Omsorgsförvaltningen i Helsingborg Stad och redan nu är planeringen i full gång.

Mot bakgrund av att Sverige har som mål att vara bäst i världen på digitalisering och e-hälsa, vill vi bidra med tjänster som gör vård och omsorg mer jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. I en framtid där alla är uppkopplade, engagerade i sin hälsa och har stor tillgång till information skapar vi välfärdsteknologi för ökad livskvalitet. Under H22 vill vi tillsammans med Vård och Omsorgsförvaltningen presentera lösningar som både effektiviserar arbetssättet för yrkesverksamma och förbättrar omsorgen för våra äldre och kroniskt sjuka. På H22 visar vi tillsammans hur detta är möjligt!

Läs mer om framtidsprojektet H22 och Tunstalls samverkan
Läs mer

Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer