Tunstall donerar 5000 kronor till Alzheimer Sverige

jan 20, 2021

Varje år gör Tunstall en donation till en organisation som med sitt arbete stöder samhällets välbefinnande. År 2020 gjorde Tunstall en donation till Alzheimer Sverige som är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för människor som lever med en  kognitiv sjukdom samt deras anhöriga.  

År 2050 har 100 miljoner människor en minnessjukdom

Antalet människor med minnessjukdomar växer snabbt runt om i världen. När befolkningen åldras blir minnessjukdomar allt vanligare. Idag lever 50 miljoner människor runt om i världen med minnessjukdom och antalet beräknas fördubblas till 2050. I dag lever cirka 160 000 svenskar med Alzheimers eller någon annan svår kognitiv sjukdom.

Välfärdsteknik ger frihet till personer med minnessjukdom

Tekniska innovationer hjälper till att säkra vardagen för människor med minnessjukdomar. GPS-positionering och mobila trygghetstelefoner möjliggör en friare rörlighet utanför hemmet. Nya hembaserade lösningar med sensorteknik kan också hjälpa till att upptäcka minnessjukdomar i ett tidigare skede.

Tunstall-jultävling sprider information om Alzheimer Sverige

Deltagande blev stort i årets traditionella Tunstall-jultävling. Dagligen fick deltagarna en fråga att besvara till sin e-post, och därmed hjälpte de till att samla in 5000 kronor som vi donerar till Alzheimer Sverige. Stort tack till alla deltagare!

Källor:

Alzheimer Sverige, 2020. https://www.alzheimersverige.se/om-oss/om-alzheimer-sverige/

Alzheimers Sverige, 2020. https://www.alzheimersverige.se/kognitiva-sjukdomar/nyheter/var-tredje-sekund-drabbas-nagon-i-varlden/