Med hänvisning till ett inslag i SVT måndagen den 15 mars 2021

mar 15, 2021

Tunstall vill noga understryka att våra trygghetslarm är driftsäkra och fungerar vid ett eventuellt längre strömavbrott utifrån alla gällande kundavtal.

Vi betonar att kunder såväl som brukare och deras anhöriga kan vara trygga med sina larm. Larmfunktionen övervakas kontinuerligt och larm går alltid fram till vår trygghetscentral i Örebro om behovet skulle uppstå.

När det gäller Stockholms stad som inslaget i SVT avsåg, kan vi meddela att det pågår en dialog oss emellan och av det skälet kommenterar vi i nuläget inte det specifika ärendet.

 

Vill du ha mer information om nyheten?
Presskontakt