Tunstall Healthcare förvärvar Secuvita

jun 2, 2021

Förvärvet av det holländska företaget Secuvita stärker Tunstalls digitala strategi för vård och omsorg över hela världen. Målet är att utnyttja kombinationen av välfärdsteknik och tjänster för att stödja och optimera digitaliseringen inom hälsa, vård och omsorgssektorn.

Secuvita har lösningar inom e-hälsa samt trygghetslarm för vårdsektorn. Idag använder 70 000 personer i Holland en lösning från Secuvita. Nu får de även möjligheten att använda välfärdsteknik från Tunstall.

Gordon Sutherland, CEO Tunstall Group:

“Jag har glädjen att meddela att Tunstall förvärvar Secuvita. Patrick Gaasbeek och teamet på Secuvita har byggt ett starkt företag baserat på liknande värden som Tunstall; starka relationer och samarbeten med kunder, ansvar och passion för kontinuerlig innovation och service. I samverkan med Tunstall Cognitive Care® ger det våra holländska kunder nya möjligheter att leverera en förbättrad och effektivare vård och omsorg. Tunstall Cognitive Care® ökar också förmågan till proaktiv vård och omsorg, där data analyseras för att ge information till vård- och omsorgspersonal om hälsotillstånd förändras hos en medborgare.”

Patrick Gaasbeek, chef och ägare av Secuvita säger:

”Vi är glada över att nu vara en del av Tunstall Group som är kända för sin innovation inom sektorn samt för att producera produkter och lösningar med hög kvalitet. Våra kunder och anställda kommer att ha stor nytta av förvärvet då vi nu kan erbjuda en stor mängd tjänster och specifika lösningar för att möta behov som finns.”

Tunstall integrerar smart teknik med högkvalitativ monitorering och support så att människor kan leva ett friare och mer oberoende liv med förbättrad livskvalitet. Tunstall designar och säljer välfärdsteknik, trygghetstjänster och sensorer främst i Europa, Australien och Nya Zeeland. Under många år har Tunstall haft en kraftig tillväxt och utvecklats från att vara leverantör av utrustning till ett tjänsteföretag med mjukvarulösningar inom vård och omsorg. Tunstall verkar i 22 länder globalt och stödjer mer än 5 miljoner slutanvändare med sina tekniska lösningar.