Idag uppmärksammar vi Internationella Alzheimerdagen

sep 21, 2021

På vårt huvudkontor i Hyllie samlades vi idag vid en gemensam fika för att uppmärksamma Internationella Alzheimerdagen och uppmuntra alla till att bli en demensvän. Att vara Demensvän betyder att du hjälper till att göra Sverige mer demensvänligt. Du får lära dig hur sjukdomen kan påverka hjärnan och hur man ger en hjälpande hand till personer med en demenssjukdom. 

Under samlingen var det många som berättade om en nära anhörig med någon form av demenssjukdom, vad det innebär och vad man som anhörig kan göra för att underlätta för personer med en demenssjukdom. Det är viktigt att vi upplyser varandra och delar med oss av våra egna erfarenheter, på så sätt kan vi tillsammans bidra med att öka medvetenheten och kunskapen om demenssjukdomar.

Internationella Alzheimerdagen anordnades för första gången 1994

Idag uppskattas att ca 47 miljoner människor i världen har någon form av demenssjukdom och till år 2050 beräknas antalet stiga till 131 miljoner. I Sverige lever 160 000 människor med en demensdiagnos och ämnet berör oss alla. Sedan 1994 anordnas internationella Alzheimerdagen i hela världen för att uppmärksamma situationen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Lär dig mer om demenssjukdomar och bli en demensvän!
Bli demensvän