Tunstall ställs utanför Addas två ramavtal

okt 30, 2021

Addas upphandlingar av nya ramavtal avseende ”Trygghetslarm och larmmottagning” och ”Trygghetsskapande Teknik” har blivit fördröjda på grund av de utmaningar som uppkom i samband med uppdateringen av Tunstalls larmplattform i början av oktober 2020.

En utredning har nu genomförts och under tiden har tillfälliga ramavtal ingåtts med övriga leverantörer i upphandlingen avseende Trygghetslarm och larmmottagning. Ett besked har nu kommit från Förvaltningsrätten gällande Tunstalls överprövan där Tunstall ställs utanför Addas två ramavtal.

- Vi är självklart besvikna över beskedet eftersom de stora utmaningar vi fick i samband med larmplattformsbytet i oktober 2020 är lösta. Sedan i november samma år är medelsvarstiden under 30 sekunder, vilket tydligt visar att tjänsten är trygg. Det betyder att äldre och personer med funktionsnedsättning kan känna sig trygga med tjänsten och snabbt får hjälp vid behov.

Vi uppskattar samarbetet med Adda där vi i utredningen har svarat på frågor om vidtagna åtgärder som ser till att något liknande inte ska hända igen. Vi kommer att ha en fortsatt dialog tillsammans med Adda.

Det som hände var en allvarlig situation där både äldre och personal i omsorgen drabbades hårt vilket vi djupt beklagar.

Vi förstärkte omedelbart bemanningen på Trygghetscentralen och kundsupporten dygnet runt, och här har vi valt att behålla delar av den högre bemanningen så att vi även fortsättningsvis kan leverera en trygg och säker tjänst.

 Under den här perioden är det ett fåtal kommuner som har valt att säga upp sina avtal samtidigt som det stora flertalet har förlängt. Det är ett kvitto på att vår tjänst fungerar och att vi har lyckats bibehålla förtroendet hos våra kommuner.  Samtliga kunder kan vara trygga med de trygghetstjänster som vi levererar. 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta vår pressavdelning via se.press@tunstall.com.

Med vänliga hälsningar

Karolina Bellabuono
Försäljningschef
Tunstall AB