Proaktiva och personliga larmoperatörer kan minska akuta ambulansutryckningar med 33,3 %

nov 16, 2021

Insamling av data, från äldre och kroniskt sjuka med trygghetslarm i hemmet, ger nya möjligheter. Det visar en 4-årig studie från Spanien (2014-2018). Under samma period har man även arbetat med att utveckla larmcentralens tjänster för att bli mer proaktiva och personliga.

"Att vara i direkt kontakt med en annan person har visat sig vara det verkliga värdet av våra larmcentraler. Även om hälso- och sjukvårdssystemen inte är desamma i olika länder, vill människor samma sak: att leva livet fullt ut på en plats som de själva väljer. Och vi är stolta över att kunna stötta våra kunder globalt och föra vidare den positiva påverkan som avancerade personliga tjänster – i kombination med digitala system – ger till våra användare världen över. Tunstalls tjänst minskar inte bara kostnaderna, utan stödjer också vårdpersonal och hjälper människor att leva ett tryggt och självständigt liv i det egna hemmet.” Det säger Wendy Hugoosgift Contreras, Monitoring Services Director på Tunstall Healthcare Group. Hon har en fördjupad kunskap om resultatet av den 4-åriga studien som visar på ett minskat tryck på akutsjukvården.

Akuta utryckningar reduceras

Tunstalls proaktiva och personliga tjänst är utformad för att undvika eller minska akuta utryckningar. Sättet att göra detta är genom ett strukturerat förhållningssätt:

  • Riskbedömning av brukaren – på flera nivåer.
  • Utgående samtal från larmoperatörer.
  • Förebyggande via uppföljningar utförda av larmoperatörer.
  • Hembesök av vårdpersonal.
  • Råd och vägledning för att ge stöd till både brukare och vårdpersonal.

Men när en akut situation uppstår, hos brukaren, begär larmcentralen rätt hjälp. Det gör att data samlas in rutinmässigt vid utryckningar av vårdpersonal eller ambulanser.

Journal of Healthcare Informatics Research

En nyligen publicerad artikel i Journal of Healthcare Informatics Research berättar mer om ämnet. Artikeln bygger på oberoende forskning och visar hur proaktiva tjänster från Tunstalls larmcentral kan minska den akuta uttryckningen av ambulanser med 33,3 % – trots stigande ålder för brukare med trygghetslarm i hemmet.

"Vi har utvecklat proaktiva tjänster för våra larmcentraler i enlighet med vår strategi Tunstall Cognitive Care®. Detta för att kunna erbjuda individanpassad vård och omsorg med datadrivna teknologier. Teknik som inte bara reagerar på incidenter och förutsäger sjukdom, utan som i framtiden också kan förhindra att incidenter inträffar. Studien stödjer det stora arbete som våra team och partners har gjort hittills för att stödja människor att leva ett självständigt liv under en längre tid på en plats som de själva väljer.”

Kristoffer Axelsson, Chief Commercial Officer

Tunstall Healthcare Group

Den personliga kontakten med larmoperatör hjälper till att lösa framtida utmaningar

Oberoende forskning av Ignetica Ltd (UK) har nu identifierat det positiva sambandet mellan ambulansutryckningar och brukarens behov av vård och omsorg i de äldre åldersgrupper. Faktum är att andelen personer över 85 år med stort behov av vård minskade. Detta innebär att medan människor med behov av vård blir äldre, minskar deras behov av ambulansutryckningar vilket bidrar till att de kan fortsätta att leva ett tryggt och självständigt liv i sina egna hem och samtidigt stanna i de lägre riskgrupperna.

Mer information om studien

Mer information om studien och resultaten finns (på engelska) i Transformational Potential of Telecare Whitepaper.

Läs även den nyligen publicerade artikeln i Journal of Healthcare Informatics Research.