Trygghetscentralen är hjärtat i vår verksamhet

dec 9, 2021

Larmoperatörerna på Trygghetscentralen är redo att ta emot och förmedla samtal dygnet runt alla dagar i veckan.

Kommuner får färre samtal till sin personal då Trygghetscentralen tar hand om den stora del som är sociala samtal. Tekniska innovationer som smarta sensorer eller tillsyn via kameror gör dessutom att vi bättre – proaktivt – kan förutse vad som kan hända med den äldre som bor hemma. Dessa lösningar tillsammans med verksamheten på Trygghetscentralen möjliggör ökad trygghet för äldre och kroniskt sjuka och tekniken ligger i framkant.

Se vår nya film om Trygghetscentralen.