jul 5, 2022

Tunstall medverkar i årets Almedalsvecka för att driva samhällsdebatten om vikten av teknik för att möjliggöra framtidens vård och omsorg.  I vår artikelserie Möt vår Almedalspartner får du en bild av våra gäster som kommer medverka i Tunstalls panelsamtal. Daniel Forslund är utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science.

– Jag ansvarar för att bygga upp en ny satsning för Vårdföretagarnas över 2000 medlemsföretag kring digitalisering, forskning, innovation och Life Science, som erbjuder de nya verktygen för hur framtidens vård och omsorg ska bedrivas med nya metoder, ny teknik och smartare stöd för både medarbetare och de individer som behöver hjälp. Rent konkret så kommer jag det första året fokusera mycket på att ena branschen kring gemensamma principer för en ny generations avtal och ersättningssystem som fullt ut anpassas för den nya digifysiska välfärden, där olika kontaktmetoder ska kunna användas utifrån individens behov och situation. Vidare ska jag etablera en samverkan med techindustrin för att börja etablera en branschsamverkan för kompatibla IT-system och gemensamma dataformat i välfärdens verksamheter. Denna svåra och tillsynes eviga utmaning kanske kan få ny energi om de som kan vård och de som kan teknik enas om de gemensamma principer som bör tillämpas vid digitalt informationsutbyte.

Varför är välfärdsteknik och digitalisering inom vård och omsorg viktigt?
– Det är helt orimligt att den samhällssektor som ska rädda liv och stödja människor i nöd inte har tillgång till den absolut bästa och smartaste tekniken. Dagens uråldriga lösningar eller avsaknaden av digitala lösningar kostar oss tid, frustration och i slutändan liv som spills när informationen inte når fram i tid eller människor felbehandlas i onödan. Ska vi kunna behålla medarbetare och locka nya generationer att arbeta i välfärdens yrken krävs att man inte möts av teknik som är äldre än en själv när man börjar jobba på t.ex. ett äldreboende.

–  Jag hoppas att Tunstalls paneldiskussion ska bidra till mer kunskap och nya idéer på hur välfärdsteknik och digitala lösningar kan vässa välfärden ytterligare!


Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer