"Det här projektet visar hur bra det kan gå när man samarbetar nära och har ett öppet klimat och samma mål".


Trygghetsjouren i Uppsala får stöd i larmhantering av Tunstalls trygghetscentral

nov 15, 2022

Uppsala kommun har numera ett nytt sätt att hantera larm från brukare inom ordinärt boende. Med hjälp av Tunstalls trygghetscentral kan nu personalen på trygghetsjouren avlastas och bättre planera sin arbetsdag. Maria Jennische, Objektledare IT på Enheten för socialtjänst-, vård- och omsorgssystem, Uppsala kommun berättar om projektet.

Maria_Jennisch_Uppsala_kommun_cropped.jpg

Maria Jennische, Objektledare IT, Uppsala kommun

Uppsala kommun har nyligen infört något som kallas för utbruten larmkedja, vad innebär det?

Det innebär att Trygghetsjouren hos oss arbetar i ett förnyat system för larm i ordinärt boende. Tidigare arbetade Trygghetsjouren i förgående version av systemet. En förändring som genomfördes samtidigt vid uppgraderingen var flytt av serverdrift med placering, underhåll och övervakning till Tunstall.          

Vad innebär det för operatörerna på Trygghetsjouren?

Det innebär att vi i förväg kan beställa övergång av larm till Tunstalls Trygghetscentral så att alla medarbetare hos oss exempelvis kan delta på gemensamma arbetsplatsträffar eller utbildningar. I och med utbruten larmkedja har vi nu också automatisk övergång av larm till Trygghetscentralen. Larm som inte besvaras inom överenskommen tid övergår till Trygghetscentralen. Det ger operatörer en tryggare arbetsmiljö med vetskapen om att alla larm hanteras även ifall en akut händelse inträffar på Trygghetsjouren.        

Varför beslutade ni att införa detta?

Vi hade behov av att uppgradera och förnya vårt system samt servermiljö. Eftersom vi i avtal med Tunstall har utrymmet till förändring valde vi denna lösning. Det här projektet visar hur bra det kan gå när man samarbetar nära och har ett öppet klimat och samma mål.

Den 7 december på Tunstall Connected kan du höra Maria berätta mer om projektet utbruten larmkedja.


Tunstall Connected - möstesplatsen för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Digitalt evenemang 7 december kl. 9.00 - 14.45

Läs mer

Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer