Karolina Bellabouno, Försäljningschef TunstallTekniken som kommunerna efterfrågar mest

mar 6, 2023

Utbudet av trygghetsskapande teknik ökar och tekniken är ett viktigt verktyg för att möta den demografiska utvecklingens utmaningar i vårt samhälle. Behoven ser i stort sett likadana ut i landet men vilken teknik efterfrågas mest just nu?

Två områden sticker helt klart ut bland de närmare 40 personer från 30 svenska kommuner som Tunstall hade en djupare dialog med under två dagar på MVTe, Nordens största mötesplats inom digitalisering och välfärdsteknik.

  • Enkel överblick och planering över hemtjänstens resurser och brukares insatser
  • Tryggt, smart och uppkopplat hem

 – Det är väldigt givande och intressant för oss att kunna ta pulsen på behovet på det här sättet. Det ger oss en snabb ögonblicksbild över behovet i samhället och vi har en viktig roll som stor aktör inom branschen att dela vår kunskap med Sveriges kommuner, säger Karolina Bellabouno, Försäljningschef på Tunstall. 

Individanpassad teknik fördröjer behovet att flytta till särskilt boende

Intresset för att utveckla hela äldreomsorgen ökar men trygghetsskapande teknik inom ordinärt boende för äldre var övervägande. Antalet personer över 80 år i behov av särskilt boende ökar kraftigt kommande åren och på många håll i landet hinner man inte bygga i tillräckligt snabb takt för att möta behovet. Ett sätt att fördröja det behovet är att erbjuda individanpassad teknik i det befintliga hemmet.

Att göra det möjligt för äldre personer att bo kvar i det egna hemmet och fördröja behovet att flytta till särskilt boende ser vi helt klart som en mycket viktig insats om samhället ska kunna hantera utmaningen med allt fler äldre samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt, säger Karolina.

Hela ekosystem trendar

Hela ekosystem av trygghetsskapande tjänster istället för enskilda lösningar är något som efterfrågas allt mer. Kombinationen av Tunstalls nya trygghetslarm LifelineDigital, tjänsten för digital tillsyn och kommande tjänsteplattformen TES 6 var de lösningar som kommunerna visade mest intresse för. Lösningar som kan användas både ihopkopplat i ett ekosystem och separat inom både ordinärt och särskilda boende.

–  Lifeline Digital underlättar mycket för våra äldre samt kroniskt sjuka som har svårigheter att klara sig på egen hand. Det fina med denna är att den går att koppla till vår Trygghetscentral som kan ta emot både larm och samtal från användaren, även sociala samtal, säger Karolina.

I kombination med 64 olika sensorer som kan kopplas till Lifeline Digital, samt tillsyn på distans via kamera, kan det i många fall bidra till att hemtjänstpersonal inte alls behöver åka ut till brukare eller redan i förväg vet vilket behov brukaren har. Det bidrar så klart även till bättre hushållning av kommunernas resurser, kostnadsbesparingar och så klart nöjdare och tryggare äldre.

–  Vi ser ett stort ökat intresse för digital tillsyn och möjligheten till att kunna avpersonifiera brukaren. Detta har vi tagit till oss kan glatt berätta att vi nu har möjlighet att erbjuda denna funktionen, säger Karolina.

Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

TES-plattform

Ett integrerat system för optimal schemaplanering och insatsregistrering som ger optimalt stöd i vårdpersonalens arbete.

Läs mer

Trygghetstelefon | Tunstall Lifeline Digital

Nyhet! Tunstall Lifeline Digital är en användarvänlig och skalbar trygghetstelefon som erbjuder användaren en säker, trygg och framtidssäkrad lösning.

Läs mer