Särskilt boende

Trygg i särskilt boende 

Tunstalls internsystem Tuncore är en flexibel och anpassningsbar lösning som möter varje vårdtagares individuella behov. Med tilläggstjänster kan systemet enkelt växa i takt med behoven. Det smarta användargränssnittet kräver minimal administrationstid och nya funktioner och tillbehör kan enkelt läggas till.

Tuncore är en smart plattform för säker kommunikation, oavsett om det körs lokalt eller via hosting. Integrationsgränssnittet möjliggör anslutning till tredjepartssystem som exempelvis brandlarm. Genom hosting kan Tunstall ta ansvar för programvaruuppdateringar och felsökning på ett effektivt sätt.

Systemet kan också anslutas till två kommunikationsvägar för redundans och en lokal larmserver kan installeras för extra säkerhet vid kommunikationsstörningar. Tjänsterna är framtidssäkrade och enkla att använda.

Möjligheter

Möjligheter inkluderar ett modulärt och flexibelt system, ett modernt och lättarbetat gränssnitt samt snabb och säker fjärruppdatering.

Fördelar

Fördelarna med Tuncore inkluderar ett framtidssäkrat och uppkopplat internsystem, möjligheten att hantera alla funktioner i en app, talmöjlighet via trygghetstelefon samt kommunikation baserad på olika tekniker som GSM, SIP, VoIP, DECT osv.


Kommunikation

Kommunikation

Access

Access

Tillsyn

Tillsyn

Sensorer

Sensorer

Positionering

Positionering


Support

Support

Medicinhantering

Medicinhantering

Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

Planering

Planering

Närvarohantering

Närvarohantering


ID-Lock Smart

Ett smart låssystem som säkerställer att en dörr endast kan öppnas av den brukare som har tillåtelse att vistas i bostaden.

Läs mer

TES-plattform

Ett integrerat system för optimal schemaplanering och insatsregistrering som ger optimalt stöd i vårdpersonalens arbete.

Läs mer