Särskilt boende

Trygg i särskilt boende 

Tunstalls internsystem är flexibelt och gör det möjligt att anpassa lösningen utifrån varje vårdtagares individuella behov. Funktionerna kan enkelt skräddarsys utifrån behov. Det smarta upplägget med tilläggstjänster gör det enkelt att växa med systemet.

Tunstalls internsystem är en smart plattform för säker kommunikation oavsett om driften sker lokalt eller via hosting. Det enkla användargränssnittet kräver minimal tid för administration och nya funktioner och tillbehör läggs till med enkelhet.


Kommunikation

Kommunikation

Access

Access

Tillsyn

Tillsyn

Sensorer

Sensorer

Positionering

Positionering


Möjligheter 

• Modulärt och flexibelt system som anpassas efter kundbehov
• Modernt och lättarbetat gränssnitt
• Snabb och säker fjärruppdatering
• Proaktiv fjärrövervakning via Tunstalls 24/7 larmcentral

Flexibilitet med trådlöst system

Våra system är enkla att installera tack vare vår trådlösa teknologi. Detta ökar dessutom systemets flexibilitet och du kan enkelt lägga till samt ta bort tillbehör beroende på vad som passar den specifika personen. 

Positionering

Positioneringsfunktionen ger vårdtagarna möjlighet att röra sig fritt, och samtidigt ha trygghet i vetskapen att personalen enkelt kan se var de är om de behöver hjälp.


Support

Support

Medicinhantering

Medicinhantering

Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

Planering

Planering

Närvarohantering

Närvarohantering


ID-Lock Smart

Ett smart låssystem som säkerställer att en dörr endast kan öppnas av den brukare som har tillåtelse att vistas i bostaden.

Läs mer

Accent Smart

Ett smartare internsystem för att anpassa och komplettera med olika larmtillbehör i takt med förändrade vårdbehov.

Läs mer

TES-plattform

Ett integrerat system för optimal schemaplanering och insatsregistrering som ger optimalt stöd i vårdpersonalens arbete.

Läs mer