Särskilt boende

Trygg i särskilt boende 

Tunstalls internsystem är flexibelt och gör det möjligt att anpassa lösningen utifrån varje vårdtagares individuella behov. Funktionerna kan enkelt skräddarsys utifrån behov. Det smarta upplägget med tilläggstjänster gör det enkelt att växa med systemet.

Tunstalls internsystem är en smart plattform för säker kommunikation oavsett om driften sker lokalt eller via hosting. Det enkla användargränssnittet kräver minimal tid för administration och nya funktioner och tillbehör läggs till med enkelhet.


Möjligheter 

• Modulärt och flexibelt system som anpassas efter kundbehov
• Modernt och lättarbetat gränssnitt
• Snabb och säker fjärruppdatering
• Proaktiv fjärrövervakning via Tunstalls 24/7 larmcentral

Flexibilitet med trådlöst system

Våra system är enkla att installera tack vare vår trådlösa teknologi. Detta ökar dessutom systemets flexibilitet och du kan enkelt lägga till samt ta bort tillbehör beroende på vad som passar den specifika personen. 

Positionering

Positioneringsfunktionen ger vårdtagarna möjlighet att röra sig fritt, och samtidigt ha trygghet i vetskapen att personalen enkelt kan se var de är om de behöver hjälp.


Kommunikation

Kommunikation

Access

Access

Tillsyn

Tillsyn

Sensorer

Sensorer

Positionering

Positionering


Support

Support

Medicinhantering

Medicinhantering

Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

Planering

Planering

Närvarohantering

Närvarohantering


Smarta lås med ID-Lock Smart

Större trygghet i särskilt boende

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer

Vår TES-plattform

Läs mer