Hälsa för alla


Egenvård och digital innovation

apr 7, 2023

Att uppmärksamma Världshälsodagen ger oss en möjlighet att ställa några relevanta frågor om vad vi vill upprätthålla, vad vi vill eliminera och hur vi går tillväga för att göra nödvändiga förändringar i våra globala hälsosystem. För mig slår temat "Hälsa för alla" ett djupt ackord och det är värt att reflektera över resan som har tagit oss dit vi är – Emil Peters, Group CEO Tunstall.

Covid-19-pandemin satte en aldrig tidigare skådad belastning på sjukvården. Jag tror att vi alla fortfarande bearbetar hur vi hanterade trycket som individer och som samhällen. De åtgärder som vidtogs för att skydda några av de mest utsatta gjordes under enorm press, vilket gav oss möjlighet att se exempel på frågor som vi absolut inte vill fortsätta med. Hur vi går till väga för att lösa problemen är upp till oss. Även när vi anpassar oss till en post-pandemisk värld förblir dessa system under stor stress. Det skulle vara naivt att se detta som ett problem för en annan gång eller att anta att dessa tjänster kräver tid att återhämta sig. I verkligheten accelererade covid-19 en situation som vi redan var på väg mot.

Världshälsoorganisationens rapporter belyser de utmaningar som ligger framför oss. Data tyder på att 2050 kommer antalet personer i åldern 80 år och äldre att tredubblas för att nå 426 miljoner människor över hela världen1. Parallellt med detta innebär anmärkningsvärda framsteg inom hälso- och sjukvården att en gång dödliga sjukdomar som cancer, diabetes, KOL och hjärt- och kärlsjukdomar nu är hanterbara, vilket gör att individer kan leva längre och bättre liv. Men dessa framsteg kommer med en ekonomisk kostnad, med den beräknade kostnaden för att behandla dessa typer av tillstånd kommer att stiga med 20,6 miljarder pund till 2030. Dessutom finns det redan en allvarlig brist på sjukvårdspersonal globalt, och efterfrågan förutspås stiga till 80 miljoner till 2030, vilket skapar ett häpnadsväckande nettounderskott på 18 miljoner sjukvårdsarbetare över hela världen2.

Även om det kan vara frestande att tro att dessa är frågor för ett annat decennium, är verkligheten att vi bara har sju år på oss att hitta de extra £20,6 miljarderna som behövs, och att inspirera, utbilda och utveckla 18 miljoner vårdpersonal att tillhandahålla de nödvändiga tjänsterna. Tiden tickar och vi måste ta itu med dessa problem tidigare. Att öka sjukvårdsutgifterna och växa personalstyrka kan dock inte vara de enda lösningarna. Om vi ​​verkligen vill leverera hälsa för alla, är det viktigt att hitta innovativa strategier som går utöver de konventionella åtgärderna enbart inom hälsosektorn; strategier som fokuserar på förebyggande åtgärder snarare än bara behandling.

Hur kan tekniska framsteg hjälpa till att underlätta "hälsa för alla"?

Vi lever i en tid av snabb digital innovation, där tekniken blir allt mer integrerad i vårt dagliga liv. Även om teknologin har gjort livet enklare och bekvämare, kan den också främja bättre hälsa och välbefinnande? Och skulle ett fokus på egenvård vara ett annat sätt vi kan lätta på det framtida trycket på våra sjukvårdssystem?

Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterar att ansvarsfull egenvård kan förebygga upp till 75 % av fallen av hjärtinfarkt och typ 2-diabetes och minska cancerfallen med 40 %. Men fördelarna med egenvård sträcker sig bortom denna statistik, eftersom andra tillstånd som fetma, depression och ångest också kan förebyggas eller lindras genom denna praxis.

WHO 7 april 2023.png

På Tunstall är vi engagerade i att hitta spjutspetsteknologibaserade lösningar som tar itu med hälso- och hälsoutmaningar. Vårt tillvägagångssätt måste gå längre än att reagera på hälsohändelser – vi måste utnyttja kraften i datadrivna insikter för att förutsäga och till och med förhindra dem. Vår Tunstall Cognitive Care® är ett proaktivt tillvägagångssätt som kan hjälpa till att skapa intelligenta, personliga vårdprogram och effektivt allokera resurser, för att se till att de som behöver det har rätt nivåer av stöd och trygghet.


Emil_Peters_Tunstall_CEO.jpg

Emil Peters, CEO Tunstall

Raul_Tunstall_Spain.jpg

Raúl Gómez Manzano, Digital Health Projects Tunstall Spanien


Raúl Gómez Manzano är en Tunstall-kollega som ansvarar för Digital Health-projekt i vår spanska region. Jag vill dela med mig av Raúls expertis om egenvård:

”Egenomsorg är avgörande för att upprätthålla vår hälsa och välbefinnande. Tyvärr får egenvård ofta inte samma nivå av uppmärksamhet och prioritet som andra hälso- och friskvårdsmetoder. Detta kan delvis tillskrivas det faktum att många västerländska samhällen tenderar att förlita sig enbart på sina sjukvårdssystem för att främja medborgarnas hälsa och välbefinnande.

Det är viktigt att prata om vad egenvård är, för utöver hur generiskt detta koncept kan verka, omfattar det alla de kapaciteter och förmågor som människor har för att främja hälsa och förebygga sjukdomar med eller utan stöd från en vårdgivare. Som Dorothea Elizabeth Orem, en av de mest framstående teoretiker inom modern omvårdnad och skapare av sjukskötersketeorin om egenvårdsbrist (även känd som Orem-modellen), träffande påpekade, innebär egenvård alla åtgärder som reglerar människans funktion. kropp som är under kontroll av individerna själva.

Även om att äta hälsosamt och träna kan vara de första sakerna som man kommer att tänka på när man tänker på egenvård, går det utöver dessa metoder. Digitala hälsoprodukter och lösningar, som de som skapats av Tunstall, spelar en avgörande roll för att främja patientens egenmakt och egenvård, särskilt vid fjärrhantering av kroniska sjukdomar som KOL, diabetes, högt blodtryck och hjärtsvikt, bland annat. Dessa tekniska lösningar bidrar också väsentligt till egenvården med stödet inom området komplex och övergående och postakut vård.

Faktum är att dessa digitala hälsoteknologiska lösningar, förutom att främja egenvård, också bidrar till att lätta på trycket från hälsosystemet, som kommer att fortsätta att vara starkt pressat över hela världen, vilket WHO-data visar.”

Det är tydligt att en av de bästa åtgärderna vi kan vidta för att hjälpa till att utveckla hälso- och sjukvårdssystemen för framtiden är genom att betona vikten av egenvård och genom att använda digitala hälsoteknologiska lösningar. Genom att göra det möjligt för individer att ta kontroll över sin hälsa under hela sin livstid, kan de spela en aktiv roll i sitt eget välbefinnande och för att lätta bördan på framtidens sjukvårdssystem.

På Tunstall inser vi teknikens kraft och hur den kan hjälpa oss alla att proaktivt hantera vår egen hälsa och välbefinnande. Vi kommer att fortsätta investera i att förbättra och anpassa våra lösningar för att möta individers behov nu och i framtiden.

Inte bara för när vi har ogynnsamma vårdbehov, utan för livets alla förändringar och utmaningar. Från de spännande topparna med att vänta ett nytt barn till de skrämmande anpassningarna av att leva med en kronisk sjukdom. Oavsett vad människor ställs inför, arbetar vi hårt för att tillhandahålla innovativ teknik och lösningar för varje steg i livets resa. Och, viktigare, att skapa verktyg som passar framtiden för hur "Hälsa för alla" och sjukvård kan se ut.

1 World Health Organization Aging and Health Fact Sheet 
2 https://www.who.int/publications/i/item/9789240052239   


Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer