Nytt standardavtal för välfärdstekniska tjänster

dec 11, 2023

TechSverige har i samarbete med Tunstall och andra inom branschen utvecklat ett standardavtal för välfärdsteknik. Detta standardavtal kan användas som vägledning vid avtalsskrivningar och kan vara fördelaktigt att använda för både köpare och leverantörer av välfärdstekniska tjänster.

Om du är intresserad av att köpa in välfärdstekniska tjänster kan det vara intressant för dig att veta hur man kan korta ner avtalsförhandlingstiden utan att kompromissa med det juridiska innehållet.

Att använda ett standardavtal kan vara fördelaktigt för både köpare av tjänster och leverantörer. 

Ett standardavtal är tidsbesparande för köpare, som slipper lägga dyrbar tid på att ta fram nya egna avtal, och i förlängningen sparas då även pengar. Förhoppningsvis minskar även exempelvis antalet överprövningar på grund av orimliga villkor. 

För leverantörer kan det innebära smidigare upphandlingsprocesser med komersiella villkor av rimlig karaktär vilket underlättar att få igenom upphandlingarna i de egna beslutsprocesserna. 

Välfärdsteknik och tjänster: Allmänna bestämmelser

Välfärdsteknik och tjänster: Villkor Servicenivåer SLA-bilaga

Läs mer hos TechSverige

Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer