Vi på Tunstall kämpar för att våra äldre och kroniskt sjuka ska kunna vara trygga hemma och att medarbetare inom vård och omsorg har tid för sitt viktiga arbete.Tunstalls tjänster gör att varma händer kan vara där de behövs som bäst

jul 7, 2021

Vårdens begränsade resurser ska räcka till allt fler. Därför är det viktigt att utveckla och öka användningen av välfärdsteknologi i Sverige. Tunstall bidrar genom att leverera tjänster som gör det möjligt för allt fler äldre att bo kvar hemma. För att kunna möta det ökade behovet av trygghetstjänster i framtiden har vi uppgraderat vår larmplattform. Nu levereras en tekniskt sett effektivare och stabilare tjänst till Sveriges kommuner, vilket både möjliggör volymökning samt utveckling av nya digitala tjänster. Dessutom får äldre som bor hemma hjälp snabbare. Den genomsnittliga svarstiden är stabilt under 30 sekunder.

Varje dygn tar Tunstalls Trygghetscentral emot 11 000 samtal, vilket innebär en volym på 4 miljoner samtal årligen. Samtidigt utför Trygghetscentralens personal tillsyn nattetid med kamera. Detta sparar mycket tid för nattpersonalen i hemtjänsten samtidigt som de äldre slipper bli störda i sin nattsömn.

Efter uppgradering till ny larmplattform erbjuder Tunstalls Trygghetscentral en tjänst i världsklass. Fler äldre kan bo kvar hemma och känna sig trygga. Vi kämpar varje dag för att medarbetare inom vård och omsorg ska ha tid för sitt viktiga arbete. Att varma händer ska få vara där de behövs som bäst. Det är vår drivkraft.

Med vänlig hälsning
Johan Lenander, VD Tunstall AB

Vill du vet mer om vår verksamhet på Trygghetscentralen?
Kontakta oss