Tunstalls Trygghetscentral jobbar proaktivt för att minska ensamhet bland samhällets äldre. En känsla av sammanhang och mening är kritiskt för att bibehålla hälsa och välmående, och kontakt med en medmänniska underlättar därför mycket.En vänlig röst i natten när sorgen blir för svår

jul 15, 2021

Trygghetscentralen fyller som jag tidigare berättat en stor och viktig funktion. Våra larmoperatörer tar sig tid att lyssna på och prata med de äldre som är i behov av gemenskap.

Många av våra äldre känner sig ensamma och otrygga. De sociala kontaktytorna är få och avståndet till anhöriga kan vara stort. Av de samtal som inkommer till Tunstalls Trygghetscentral är så mycket som hälften av social karaktär. Det handlar om äldre i vårt samhälle som dagligen ringer och berättar att de inte har någon att prata med. De är ofrivilligt ensamma.

Jag vill förmedla ett exempel för att beskriva just detta. Det handlar om Camilla som jobbar på Tunstalls Trygghetscentral som larmoperatör. Dagligen tar hon emot larm från äldre och kroniskt sjuka runt om i Sverige. Så här berättar Camilla:

”Som operatör vill jag vara medkännande och bekräftande genom att lyssna på den som ringer. De ska veta att trygghetslarmet alltid finns till för dem, dygnet runt, 365 dagar om året”.

Camilla fick ett samtal från en äldre dam som nyligen förlorat sin man. Vi kallar henne Anna.

samtal-trygghetscentralen.png

 

Med vänlig hälsning
Johan Lenander, VD Tunstall AB

Vill du vet mer om vår verksamhet på Trygghetscentralen?
Kontakta oss