Visste ni att hela 8 av 10 personer som faller och skadar sig är personer över 65 år. Den vanligaste olycksplatsen är hemmet. Men med hjälp av prediktiv teknologi kan fallolyckor förutses och förebyggande åtgärder sättas in. Risken för fallolyckor minskar och samtidigt kan människors livskvalitet öka.Prediktiva teknologier förutser framtiden

aug 5, 2021

Tunstall Cognitive Care® tar innovation ett steg längre genom att leverera individanpassad vård till allt fler personer. Med datadriven teknik reagerar våra tjänster inte bara på händelser och sjukdomsförlopp utan kan också förutse och förhindra dem från att hända.

På så sätt kan förebyggande resurser som stöder individens trygga vardag sättas in i tid och där den behövs. Prediktiv teknologi är en synlig trend inom framtidens vård och omsorg. Prediktivt betyder att tekniken kan förutse vad som kan komma att ske, innan det har skett. Falldetektion är ett bra exempel på detta.

Redan i dag har vi sensorer som hjälper oss upptäcka om brukaren fallit och snart kommer vi dessutom kunna prediktera risken för att brukaren kommer falla i närtid och därmed kunna sätta in rätt resurser för ökad trygghet. Vi menar inte ett fall som sker om några sekunder, utan att identifiera och känna igen rörelsemönster och börjar märka avvikelser i god tid.  Det är viktigt att våra äldre förstår och får veta att tekniken är med i vardagen för att hjälpa – inte övervaka. Det är väldigt angeläget att vi tillsammans arbetar för att öka användningen av trygghetsskapande teknik av det här slaget. Så att våra äldre kan känna sig trygga hemma.

Med vänlig hälsning
Johan Lenander, VD Tunstall AB

Vill du veta mer om Tunstall Cognitive Care®?
Läs mer