A Global Conversation: Transforming Telecare

sep 24, 2024

Välkommen till Tunstalls webinar med en internationell paneldiskussion
"A Global Conversation: Transforming Telecare".
Panelen kommer att diskutera bland annat innovationer och förbättringar inom ordinärt boende.

När: Tisdag den 24 september 2024

Tid: Kl. 11:00-12:00  

Webinariet syftar till att fördjupa sig i framtiden inom personcentrerad integrerad vård och omsorg. Genom paneldiskussioner och regional exempel kommer du att lära dig om tillvägagångssätt från hela världen, inklusive att utnyttja teknik för att möjliggöra personcentrerad vård och driva meningsfulla resultat.

Höjdpunkter:

  • Paneldiskussion
  • Lösningar på olika marknader
  • Integrationen av vård och omsorg
  • Utforska personcentrerad innovation

Missa inte denna exklusiva möjlighet att få insikter i användbara strategier, lösningar och exempel på lösningar från olika marknader för att förbättra samarbete och samordning inom hälso- och sjukvårdens och socialvårdens ekosystem.

Tillsammans kan vi driva innovation och skapa förändring.

Läs mer och anmäl ditt intresse.

Klicka här