Hörby leder vägen mot framtidens hemvård

Hörby i mellersta Skåne berättar hur de använder avancerade digitala lösningar för framtidens äldreomsorg.Hörby leder vägen mot framtidens hemvård

maj 27, 2019

Hörby i mellersta Skåne.  En liten kommun på landet, med drygt 15 000 invånare, omgiven av åkrar, skog och glittrande sjöar. Kanske inte den miljö man tänker sig när det kommer till avancerade digitala lösningar för framtidens äldreomsorg. Men så är det faktiskt.

I det soliga caféet i kommunhuset mitt i byn träffar vi enhetschef Johanna Nilsson och Paul Davidsson, digital strateg. Bara det faktum att socialförvaltningen i Hörby har en egen digital strateg är ett tydligt tecken på att det här är en kommun som ligger i framkant.

”Ja, utan att skryta så ligger Hörby långt framme jämfört med andra kommuner. Det är tack vare modiga politiker och en socialchef med en tydlig vision. Det handlar om att framtidssäkra vår äldreomsorg. Vi får alltfler äldre, men inte mer pengar. Och rekryteringen av personal blir inte enklare. Vi måste satsa på ny teknik för att säkra kvaliteten i verksamheten”, säger Paul.

Digitala trygghetslösningar för hemtjänst, hemsjukvård och särskilda boenden är en viktig del av Hörbys digitala plattform. 2017 påbörjades därför en upphandling för att ersätta de gamla systemen och ta Hörby in i framtiden.

”Den utlösande faktorn var nog behovet av att gå över till digitala trygghetslarm ute hos våra brukare. Det gamla systemet gick på kopparnätet och var nödvändigt att byta ut. Men samtidigt såg vi många andra funktioner vi kunde förbättra. Och det var viktigt för oss att ha samma leverantör för allt”, fortsätter Paul.


Vi får alltfler äldre, men inte mer pengar. Och rekryteringen av personal blir inte enklare. Vi måste satsa på ny teknik för att säkra kvaliteten i verksamheten.

Paul Davidsson, digital strateg för Hörby kommun


Valet föll på Tunstall och 2018 påbörjades implementeringen av de nya lösningarna. Förutom digitala trygghetslarm var nyckelfria lås samt digital planering och uppföljning av hembesök viktiga delar. Navet i allt är mobiltelefonen.

”Personalen i hemvården har allting i sin mobiltelefon. De kommer till jobbet, tar sin jobbmobil och loggar in. Där finns dagens schema enkelt överblickbart. Ute hos brukaren låser man upp dörren och öppnar medicinskåpet med mobilen. Allting loggas och kan följas upp. Och våra medarbetare slipper stora nyckelknippor och tidsödande överlämningar”, säger Johanna.

Varken Johanna eller Paul är egentligen särskilt intresserade av att prata teknik. Nya tekniska lösningar ger enbart förutsättningar för det verkligt viktiga ­– verksamhetsutveckling. Slutmålet är att ge bättre omvårdnad genom kvalitetssäkring och tidsbesparing, inte i första hand att spara pengar.

Hittills har reaktionerna på den nya tekniken varit övervägande positiva, både från brukare och medarbetarna. Och det märks att Johanna och Paul ser fram emot att fortsätta den digitala utvecklingen. I framtidsplanerna finns bland annat att integration med produktionsplanering och att låta brukare själva mäta t ex blodtryck och blodsocker hemma, för att sedan skicka in datan.

”Vi ser det som en palett av hjälpmedel att utnyttja. Måste komma ihåg att det är nästan 40 års spann inom det vi kallar ”äldre”. Alla är olika och tekniken gör att vi har råd att anpassa vården efter det”, avslutar Paul.Ett exempel är att våra larm numera är kopplade Tunstalls trygghetscentral. 60 % av larmen kan tas hand om där, vilket betyder att vår personal kan spara den tiden till besök som verkligen gör skillnad.

Johanna Nilsson, enhetschef


Lösningar

Personcentrerade, smarta, framtidssäkrade lösningar och tjänster för leverantörer inom vård och omsorg

Läs mer

Ordinärt boende

Våra trygghetslarm för ordinärt boende är utvecklade för att passa in i alla hemmiljöer med hänsyn till funktion, storlek och form

Läs mer

Trygghetscentral

Vår Trygghetscentral erbjuder tillsyn dygnet runt - årets alla dagar. Trygghetscentralen tar emot samtal från 160 kommuner och har totalt 84 000 anslutningar.

Läs mer