Iris Fichter von Eichwald, Enhetschef larminsatsgruppen samt nattpatrullen och Lena Bjuhr Erngren, Kvalitetschef & Verksamhetschef för äldreomsorg i Sigtuna Kommun.Tillsyn med kamera gör stor skillnad

okt 27, 2020

Ett ämne som ofta är uppe till diskussion är användningen av kamera för tillsyn av äldre eller kroniskt sjuka. Vissa anser att det kan vara kränkande för integriteten. Allt fler ser nu kameran som ett ovärderligt verktyg för att säkerställa tryggheten för äldre och kroniskt sjuka antingen om man bor hemma eller på ett särskilt boende.

Vi har pratat med Lena Bjuhr Erngren, Kvalitetschef & Verksamhetschef för äldreomsorg i Sigtuna Kommun, för att få kommunens syn på hur välfärdsteknik kan möjliggöra en bättre äldreomsorg.

Vilka tjänster i Tunstalls portfölj använder ni er av?

I Sigtuna kommun använder vi oss av larm på särskilda boenden, trygghetslarm och nattro-kameror. Vi anlitar också Tunstalls trygghetscentral som tar emot larm 24 timmar om dygnet, året om.

Beskriv fördelarna med att jobba med digitala lösningar inom vården?

Det finns fördelar ur både brukar- och medarbetarperspektiv. När det gäller brukarsäkerhet så kan den öka när den mänskliga faktorn tas bort och ersätts med en teknisk lösning. Ett exempel är digitala läkemedelskåp med spårbarhet, då de öppnas och medicin tas ut. Vi har även larm som loggar data när larmen besvaras. Allt är spårbart till data, dvs vem och när händelsen inträffade, vilket underlättar både uppföljning och preventivt arbete.

Ur ett medarbetarperspektiv är det ett mer modernt sätt att arbeta. Framför allt möter vi önskemål att arbeta mer digitalt, som är attraktivt för yngre medarbetare, ja kanske för alla.

Under Coronapandemin var vi tidigt ute med Ipads på boenden för att underlätta kontakten med anhöriga under besöksförbudet, vilket är en stor fördel för såväl anhöriga som boende. Födelsedagar kunde firas och de anhöriga kunde vara med på distans med sång och hurrarop.

Hur ser brukaren på digital tillsyn med kamera?

Kamera har verkligen gjort skillnad för de äldre och kroniskt sjuka då lösningen skapar trygghet och natt-ro. I samverkan med brukaren kommer vi överens om att ersätta den fysiska natt-tillsynen med tillsyn via kamera. Genom att använda tillsyn via kamera störs inte brukaren på natten. Besöken nattetid har ibland gjort att brukaren blivit väckt och haft svårt att komma till ro igen. Nu kan vi enkelt titta till brukaren på överenskommen tid, utifrån individuella behov på avstånd via en skärm och undvika att störa.

 Första reaktionen på tillsyn via kamera är ofta att det skulle kunna vara kränkande för integriteten, men jag skulle säga att jämfört med tidigare när man fick gå in fysiskt i bostaden, är det tvärtom mindre störande. Dessutom är det säkrare.

För äldre och kroniskt sjuka som inte bor i ett boende men ändå behöver omsorg gör kameran det möjligt att bo kvar hemma längre. Kameran ersätter långa resor för att göra tillsyn men skapar ändå samma trygghet.  

 Hur kommer ni att arbeta för att förhindra smittspridningen av Covid-19 på era äldreboenden framåt?

På vårt kvalitetscertifierade boende har vi inte haft någon smitta alls, och sedan maj har vi inte haft smitta på några boenden. Vi fortsätter använda våra digitala hjälpmedel och gör allt vi kan för att förhindra smittspridning. Vi är även i full gång att installera nya trygghetslösningar på våra boenden. 

Vidare arbetar vi med Ipads för att underlätta digitala besök med visuell kontakt, samt arrangerar säkra fysiska besök utomhus med distans och plexiglas. Självklart är kamera kopplad till trygghetscentral en del av lösningen då man inte har fysiskt kontakt. Nu gäller det för oss att hålla i och hålla ut!

På Tunstall har vi arbetat med välfärdsteknologi sedan 1957 och digital tillsyn som tjänst i snart fem år. Vi tar varje persons integritet och individuella behov på allvar och har möjlighet att utföra tillsyn dygnet runt från Trygghetscentralen i Örebro.  

Lennart - först med det senaste

Den som önskat och beviljats nattillsyn i Sigtuna kommun kan nu välja att få tillsynen utförd via kamera istället för ett fysiskt hembesök av nattpatrullen. Lennart var först med att nappa på denna möjlighet.


Vill du veta mer om Digital Tillsyn?

 

Läs mer

Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer