Visste du dessa tre saker om våra tjänster?

feb 25, 2021

Tunstall erbjuder ett brett utbud av tjänster som är anpassade att ge människor i behov av vård och omsorg bättre livskvalitet. Exempelvis digital tillsyn, GPS larm, digitala lås och sociala samtal. Tjänsterna ger stora fördelar för individen, de närstående, vårdgivare och vårdpersonal. Vi får in en del frågor kring våra digitala tjänster, här besvarar vi tre av dessa.

Vilka hälsotillstånd kan monitoreras med e-hälsa?

E-hälsa möjliggör monitorering av personer med kronisk sjukdom i det egna hemmet. Vår digitala tjänst har fokus på modern teknologi, säkerhet, integritet och tillgänglighet för både användare och brukare. 

E-hälsa rekommenderas för patientgrupper med KOL, hjärtsvikt, diabetes, leversvikt, psykisk ohälsa, palliativ vård, graviditet och inom äldreomsorg.

Läs mer om E-hälsa

Hur fungerar Tunstalls medicinskåp?

Tunstalls Medicinskåp är en säker lösning för nyckelfri förvaring av läkemedel där medicinskåpets låsfunktion öppnas med en mobil eller en fjärrkontroll. Varje gång skåpet öppnas eller stängs registreras detta och samtidigt sparas information om vem som utförde aktiviteten. Medicinskåpslösning är baserad på samma system som hemtjänstlåset Carelock ACE. 

Läs mer om vårt medicinskåp

Vilka larmtyper har Tunstalls GPS-klocka?

GPS larmet har tre olika larmtyper; säkerhetsområde, larmsamtal och batterilarm.

Säkerhetsområdet larmar automatiskt om användaren befinner sig utanför det geografiska området som angivits.

Larmsamtal är ett manuellt larm som användaren generera vid tryck på larmknappen. Samtalet går då till Trygghetscentralen.

Batterilarm indikerar låg batterinivå alternativt tomt batteri.

Läs mer om Tunstall GPS-larm