Peter Nicklin – ny styrelseordförande för Tunstall Healthcare.Tunstall Healthcare får ny styrelseordförande

mar 22, 2021

Tunstall Healthcare har utsett Peter Nicklin till ny styrelseordförande.

Peter har en gedigen bakgrund och lång erfarenhet från ledande befattningar hos Baxter International, Bayer Healthcare, Novartis och Bristol-Myers Squibb samt inom en rad områden såsom läkemedel, vacciner, MedTech, tandvård, djurhälsa och hälsovård.

Peter Nicklin kommenterar tillkännagivandet: ”Det gläder mig att få komma till Tunstall vid en så avgörande tidpunkt. Nu accelererar digitalisering inom vård och omsorg. Införandet av digital uppkopplad vård ökar snabbt i hela världen

Tunstall har ett idealiskt läge att fortsätta växa utifrån en redan ledande position i branschen, i alla de länder som företaget är verksamt. Jag ser fram emot att samarbeta med Tunstall-teamet för att dra nytta av möjligheterna på marknaden och driva strategin framåt. ”

Peter kommer närmast från en position som VD och styrelseledamot i Amann Girrbach AG med säte i Koblach, Österrike. För närvarande är han styrelseordförande i Versantis, ett schweiziskt läkemedelsföretag, samt styrelseordförande för Healthcare at Home, ett ledande läkemedelsföretag med fokus på tjänster för hantering av kronisk, sällsynt sjukdom och onkologi.

Tunstall Group arbetar med vård- och omsorgsgivare runt om i världen och tillhandahåller avancerade teknologibaserade vård- och omsorglösningar som gör det möjligt för människor i behov av vård och omsorg att leva ett självständigt liv längre och med en förbättrad livskvalitet. Företagets teknik- och tjänsteerbjudanden gör det möjligt för professionella kunder att distribuera nya modeller för samhällsbaserad vård och omsorg som är mer integrerade, personcentrerad och proaktiva.

Vill du ha mer information om nyheten?
Presskontakt