Ofrivillig ensamhet skapar sorg och otrygghet hos våra äldre

maj 26, 2021

Många av våra äldre känner sig ensamma och otrygga. De sociala kontaktytorna är få och avståndet till anhöriga kan vara stort. Av de samtal som inkommer till Tunstalls Trygghetscentral är så mycket som hälften av social karaktär. Det handlar om äldre i vårt samhälle som dagligen ringer och berättar att de inte har någon att prata med. De är ofrivilligt ensamma.

Larmoperatörer med engagemang, erfarenhet och stor empati

Trygghetscentralen fyller en stor och viktig funktion. Med empati, engagemang och erfarenhet tar sig larmoperatörerna tid att lyssna på och prata med de äldre som är i behov av gemenskap. Samtalen är vardagliga och handlar om allt från väder till när maten kommer.

”Att jobba på Trygghetscentralen har många sidor. När man sitter i larmet som operatör så måste man vara beredd på allt. Larm kan vara akuta men även något enkelt som att den äldre vill önska oss en trevlig dag” berättar Kalle, larmoperatör på Tunstalls Trygghetscentral.

En vänlig röst i natten när sorgen blir för svår

Camilla jobbar på Tunstalls Trygghetscentral som larmoperatör. Dagligen tar hon emot larm från äldre och kroniskt sjuka runt om i Sverige.

”Som operatör vill jag vara medkännande och bekräftande genom att lyssna på den som ringer. De ska veta att larmet alltid finns till för dem.”, berättar Camilla.

Larmoperatörerna finns tillgängliga dygnet runt, 365 dagar om året. Här berättar Camilla om ett samtal hon fick från en äldre dam som nyligen förlorat sin man. Vi kallar henne Anna.

image.png

Läs mer om jobbet på Sveriges största Trygghetscentral.