Tunstalls VD Johan Lenander beskriver hur Tunstall kämpar för att samhällets äldre ska vara trygga hemma och att personal inom vård och omsorg har tid för sitt viktiga arbeteTunstalls Trygghetscentral stärker omsorgen – fler äldre kan bo kvar hemma

maj 5, 2021

Mot bakgrund av att resurser inom vård och omsorg blir alltmer belastade är det viktigt att utveckla och öka användningen av välfärdsteknologi i Sverige. Tunstall bidrar genom att leverera tjänster som gör det möjligt för allt fler äldre att bo kvar hemma.

För att kunna möta det ökade behovet av trygghetstjänster i framtiden har Tunstall uppgraderat sin larmplattform. Nu levereras en tekniskt sett effektivare och stabilare tjänst till Sveriges kommuner, vilket både möjliggör volymökning samt utveckling av framtida nya digitala tjänster. Dessutom får äldre som bor hemma hjälp snabbare då den genomsnittliga svarstiden är stabilt under 30 sekunder.

Varje dygn tar Tunstalls Trygghetscentral emot 11 000 samtal, vilket innebär en volym på 4 miljoner årligen. Samtidigt utför Trygghetscentralens personal digital tillsyn, vilket innebär kameratillsyn nattetid. Detta sparar mycket tid för nattpersonalen i hemtjänsten samtidigt som de äldre slipper bli störda i sin nattsömn.

”Vi kämpar för att äldre ska vara trygga hemma och att personal inom vård och omsorg har tid för sitt viktiga arbete.” säger Tunstalls VD Johan Lenander.

Efter uppgradering till ny larmplattform erbjuder Tunstalls Trygghetscentral en tjänst i världsklass. Fler äldre kan bo kvar hemma och känna sig trygga.

Trygghetscentral

Vår trygghetscentral erbjuder tillsyn dygnet runt - årets alla dagar. Trygghetscentralen tar emot samtal från 160 kommuner och har totalt 84 000 anslutningar.

Läs mer

Om Tunstall

Vi erbjuder ett brett utbud av vård- och omsorgslösningar som är anpassade att ge människor i behov av vård och omsorg bättre livskvalitet

Läs mer

Tillsyn med kamera gör stor skillnad

Allt fler ser nu kameran som ett ovärderligt verktyg för att säkerställa tryggheten för äldre och kroniskt sjuka antingen om man bor hemma eller på ett särskilt boende. Läs hur Sigtuna kommun använder digital tillsyn i sin verksamhet.

Läs mer